Nils Frykman

1. O sällhet stor, som Herren ger ren här på denna jord! I kärlek han till barnen ser, dem föder vid sitt bord. Hans nåd är ny var dag och stund och evigt fast står hans förbund. Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

2. Nog blir det mörker mången gång, ej solen skiner jämt. Nog får vi känna tidens tvång, men ett är dock bestämt: det blir ej mörkt i himmelen, och resan, vad betyder den! Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

3. Bekymra er då inte mer för hem och dagligt bröd. Det är det ord oss Herren ger, han är vårt säkra stöd. Han är oss alla dagar när', han oss och våra bördor bär. Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

4. Är det så saligt redan här att vara Jesu vän, hur skall det då ej bliva där en gång i himmelen! Där får vi fröjdas var minut, vår salighet tar aldrig slut. Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!