Nils Frykman

1. När jag blir trött av dagens strid, hur ljuv, o Jesus, är din frid, som du min trötta ande ger, när upp till dig i bön jag ser.

2. Bort ifrån jordens små bestyr till himmelen min tanke flyr. Jag tänker på den salighet som du berett av evighet.

3. Jag renad är i Lammets blod, i himmelen min sak är god. Hur allt på jorden vänder sig, det finns dock ingen nöd för mig.

4. För all min synd har Herren nåd, för all min nöd vet Jesus råd. Ja, han är min rättfärdighet, mitt liv, min frid, min salighet.

5. Jag vilar trygg i Jesu namn som barnet i sin moders famn. Ej någon ofärd där mig når, jag lugn och lycklig sova får.

6. En gång när flyttningstimmen slår med fröjd till himmelen jag går. Och ingen natt skall vara där, ty Gud och Lammet solen är.