Nils Frykman

1. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång, där Gud och Lammet säll jag ser och ingen nöd skall vara mer.

2. Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar. Och under prövotiden här min Fader ger vad nyttigt är.

3. Pris vare Gud, som ställt det så! Nu slipper jag att ängslig gå. För mig han alltid sörja vill, vad som än här må stöta till.

4. Så har jag frid uti min själ och sjunger lycklig: Allt är väl! Jag vandrar trygg vid Faderns hand, han leder mig till livets land.

5. Men, Herre Jesus, lär du mig att leva mera helt för dig den lilla tid jag har igen på vägen hem till himmelen!