Kämpe Gleerup

1.
Från Frälsaren på korsets stam ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram jag blir med rövarn släkt. Men han som var mot rövarn god, han tvår mig snövit i sitt blod. ||: Så helt förlåter Gud! :||

2. Mitt hjärtas svåra plågoris, som tuktade mig hårt: min synd, som jag på intet vis själv kunde driva bort, så fjärran är – så Skriften lär – som öster ifrån väster är. ||: Så helt förlåter Gud! :||

3. Som molnen flyr för solens sken och ej en sky blir kvar och himlen strålar klar och ren, där nyss blott töcken var, så plånar Gud all synden ut och gör på all min vånda slut. ||: Så helt förlåter Gud! :||