James M. Gray
Anna Ölander

1. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning, ej jordiska skatter har friköpt min själ. Nej, blodet på korset är priset jag kostat, den enfödde Sonen gavs ut för mitt väl.
Friköpt jag är, men ej med silver, återlöst, men ej med guld. O vilket pris: med dyra blodet han utplånat all min skuld!

2. Ej silver, ej guld har mitt skuldbrev utplånat, nej, därtill min skuld var för stor och för svår. Blott blodet på korset den kunde borttaga, blott däri förlossning från synden jag får.
Friköpt jag är ...

3. Ej silver, ej guld kunde, då jag var fjärran, mig tillträde vinna till Gud och hans nåd. Men blodet på korset, det förde mig nära. Vad djup och vad höjd i den Eviges råd!
Friköpt jag är ...

4. Ej silver, ej guld kan förskaffa mig ingång till himlen, som synden mig utstängt ifrån. I blodet på korset försoning dock finnes, och hem kommer åter den irrande son.
Friköpt jag är ...