Text:  Adi Sjöblom

1. Hosianna! Sången klingar / högt i tempelsal. / Jesus kommer för att gästa / jordens mörka dal.

2. Sions dotter, se din konung! / Ödmjuk, mild och god / kommer han att åt dig giva / frid och kraft och mod.

3. Sions dotter! Han med blodet / köpte dig till brud, / och i dopet han dig klädde / i sin egen skrud.

4. Sions dotter! Se din konung / kämpat blodig strid / för sin brud, att hon må vinna / salighet och frid.

5. Sions dotter, se din konung! / Lyssna till hans röst! / Öppna hjärtats dörr för honom / som dig återlöst!

6. Hosianna! Barnens röster / höjs i jubelljud. / Stäm du även in i sången, / lova högt din Gud!

7. Hosianna! Tiden ilar, / snart du skåda får / Jesus, konungen som köpte / dig med blod och sår.

8. Jubelsången då skall ljuda / i en högre ton, / när Guds folk från alla länder / samlas kring hans tron.