Text:  Adolf Moberg

1. Hosianna Gud i höjden! / Hosianna Davids son! / Herre, ge oss friden, fröjden, / saligheten från din tron! / Nådens sol i Faderns famn, / kom till oss i Herrens namn!

2. Ja, han kommer. Flydd är natten, / grytt har dagens morgonväkt. / Upp att ljusets vapen fatta! / Kläd er nu i helig dräkt! / Himmelriket nära är. / Saligheten ges oss här.

3. Ej i krigets rustning blodig / kommer han med härars makt, / men som hjälpare saktmodig / såsom Skriften förutsagt. / Vänlig, fridsam går han fram / som ett stilla offerlamm.

4. Nåd han medför och förskoning / till oss från sin Fader huld. / Han sig utger till försoning / för all världens syndaskuld, / lydig intill korsets död / att oss frälsa från all nöd.

5. Därför må vi alla hasta / till att villigt för hans fot / allt vårt eget verk nedkasta / i sann tro och ödmjuk bot, / ta emot av honom blott, / då med honom allt vi fått.

6. Hosianna, pris och ära / vare dig, vår konung god! / Vi vårt tack till dig vill bära, / du som löst oss med ditt blod. / Tag oss upp i nådens famn, / du som kom i Herrens namn!