Text:  Paul Nilsson

1. Sions dotter, lyft din panna! / Himmelriket är dig när'. / Jubla högt ditt hosianna! / Se, din Konung nu är här! / Gud sin Son till jorden sänt, / fröjda dig, det är advent!

2. Kom med famnen full av palmer! / Låt ditt hjärta vidga sig! / Kom med sånger, kom med psalmer! / Ärans Konung möter dig. / Salighetens dag han tänt. / Fröjda dig, det är advent!

3. Barnens jubel fröjdar Kungen / men bemöts av vuxnas hån. / Han av Sion blir besjungen: / Hosianna, Davids Son! / Sådan fröjd ej världen känt. / Fröjda dig, det är advent!