Varje andaktsstund med barn får gärna börja med en pratstund kring hur barnet eller barnen känner sig, och varför inte de vuxna också? I detta kan vi använda oss av kyrkoårets färger.

Målsättningen är att lära sig kyrkoårets färger genom att identifiera sig med dem. Samtidigt får vi hjälp att sätta ord på våra känslor.
Vi börjar med att förklara vad varje färg betyder. Den delen kan gärna utgöra en helt egen andakt.

När vi sedan nästa gång samlas till andakt börjar vi med att fråga vilken färg var och en vill identifiera sig med just nu. Ha lappar till hands med färgerna på! (Flera av varje färg – så kan deltagarna välja samma som någon annan.) Alla berättar varför de valde just den färgen. Om någon inte vill berätta respekterar vi det. Vi vuxna kan här påminna barnen om färgernas koppling till den kristna tron och kyrkoåret, så att kopplingen till dessa hålls levande.

Här finns kyrkoårets färger samlade med sina tillhörande förklaringar
– färdigt att skriva ut!

Printa ut sidan och klipp ut de fem färgkorten med kyrkoårets färger!
– gärna laminerade eller upplimmade på styvare papper för långvarigt bruk.