Husandakt-2– Betraktelser för varje dag ett helt år

Författare: Carl Olof Rosenius
Pris: 26,00 €
Sidantal: 747
Bindning: Inbunden
Förlag: BV Förlag
ISBN: 978-91-7518-287-2

Carl Olof Rosenius (1816–1868) skriver enkelt och inträngande om den kristna trons centrala innehåll. Hans själavårdande undervisning handlar om hur en människa ska finna frid med Gud.

Rosenius verkade som stadsmissionär och lekmannapredikant i Stockholm, men nådde genom tidningen Pietisten hela Sverige med sin undervisning. Han blev ett Guds redskap för den väckelse som bröt fram i Sverige under 1800-talet. Hans skrifter har översatts till ett fyrtiotal språk och totalt har mer än tre miljoner exemplar tryckts.

I samband med 200-årsjubileet av C. O. Rosenius födelse är vi glada över att kunna ge ut Husandakt i en reviderad språkdräkt med Svenska Folkbibelns översättning.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›