3-teorier-om-allt-2Författare: Ellis Potter
Pris: 20,00 €

Sidantal: 112

Bindning: Mjukband

Förlag: CredoAkademin

ISBN: 978-91-86415-14-3

Hur är verkligheten beskaffad? Vad är meningen med livet? Varför lider vi?

I denna korta och tankeväckande bok undersöker författaren tre stora världsåskådningar – tre teorier om verkligheten – för att se vilka svar de ger på våra eviga frågor. Han visar på ett klart och övertygande sätt att olika teorier om verkligheten får helt olika följder för hur vi uppfattar både vår vardag och den yttersta meningen med våra liv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

31-dagar-till-hjalp-att-vaxa-som-kristen-2Författare: R. Larry Moyer
Pris: 15,00 €

Sidantal: 112
Bindning: Inbunden

Förlag: Timoteus Förlag

ISBN: 978-91-89414-73-0

Som någon som nyss har blivit kristen har du tagit första steget på din resa att lära känna Gud – en resa som varar hela livet. Eller så har du kanske redan befunnit dig på denna resa ett tag och känner att ditt liv med Gud behöver förnyas?

Den här boken har ett upplägg som gör att man kan läsa den på en månad. Den innehåller enkla men väldigt viktiga sanningar för ditt liv som kristen. Dessa sanningar kommer att påverka ditt liv. De är skrivna på ett sätt som gör att varje (ny-) kristen kan läsa och förstå dem.

Bokens fina utformning gör att den lämpar sig perfekt som present, t.ex. vid dop och konfirmation.

Några ämnen:
– Kristus och du: relation istället för religion
– Viktiga prioriteringar för andlig tillväxt
– Att följa Kristus – inte kristna
– Andliga gåvor och tjänst för andra
– Pengar och ägodelar

Du kommer att upptäcka hur spännande det är att lära känna Herren Jesus och leva livet dagligen för och tillsammans med honom.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Apmanniskor-2– Har de verkligen funnits?

Författare: Johnny Bergman
Pris: 11,00 €
Sidantal: 151
Bindning: Mjukband
Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-984664-8-5

Ungefär som en grävande journalist tar sig Johnny Bergman an uppgiften att kritiskt granska noggrannt väga bevisen för och emot människans påstådda härstamning från djuren. Det framgår när man läser boken att det inte i första hand är en strid om fakta utan om tolkningen av fakta.

Den här boken är unik. Aldrig tidigare har det på svenska funnits någon bok som ur det kritiska perspektivet ägnat hela utrymmet åt att så i detalj skärskåda bevisen för människans evolution från de apliknande djuren.

Boken behandlar både äldre och nyare fynd. Den ger en uppdaterad information om fynden efter Neanderthalmänniskan, javamänniskan och Pekingmänniskan. Men den tar också upp nyare fynd efter Lucy, Ardi och Ida.

Paleoantropologer har många frågor att besvara. Deras historia innehåller förvånansvärt många misstag och feltolkningar. Allt detta visar hur komplicerat det är att rekonstruera gamla benbitar och fossil, men också hur forskare kan vara påverkade av förutfattade meningar i sin önskan att hitta det man så intensivt letar efter.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Ateisten-som-visste-for-mycket-2Författare: Andy Bannister
Pris: 26,00 €
Sidantal: 236
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-28-0

Ateismen har de senaste åren klivit fram allt mer i rampljuset. Men har den tagit sig vatten över huvudet? Flyger ateismen högre än vingarna bär? Med en härlig blandning av humor och allvar börjar Andy Bannister nysta och dra i de många lösa trådar som finns i den stickade kofta som kallas nyateism. Resultatet är stor underhållning. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Befriad-2Författare: Gertrud Storsjö
Pris: 16,00 €
Sidantal: 128
Bindning: Mjukband
Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-98466-57-7

Många människor i vår tid söker efter andlighet och strävar efter religiösa upplevelser. Framförallt är det de österländska religionerna som utövar dragningskraft. På förvånansvärt kort tid har de trängt in i vårt samhälle – i sjukvården, i skolan, i företagsvärlden och till och med i den kristna församlingen. Aningslöst öppnar man upp för vad dessa religioner står för utan att veta vad som döljer sig bakom företeelser som österländsk meditation, yogaövningar, reikihealing, ockult visualisering och kampsporter. Till detta kommer ett tilltagande experimenterande med metoder och tekniker som hör hemma i den österländska ockulta sfären och som gör att många människor drabbas av svåra lidanden och djupa personlighetsstörningar, som de inte kan ta sig ur på egen hand.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Behover-tron-forsvaras-2– Manifest för kristen apologetik

Författare: Stefan Gustavsson
Nedsatt pris: 23,00 €
Sidantal: 223
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-18-1

Behöver tron försvaras? är ett fältrop till en kristenhet som till stora delar har kapi­tulerat under sekulariseringens tryck. Den är en väckarklocka som manar till ett apologetiskt uppvaknande. Stefan Gustavsson ger här sin personliga, djupt allvarliga uppmaning att ta den kulturella och andliga striden på fullaste allvar.

Boken inleds med en analys av orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste femtio åren. Huvuddelen består av den hittills mest utförliga genomgången av Nya testamentets undervisning om apologetik som publicerats på svenska. Boken avslutas med en kraftfull upp­ maning att återuppta kampen för evangeliet i vår tids starkt sekulariserade kultur.

Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik är en ytterst angelägen bok för en ansatt och hårt trängd kristenhet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bekanna-farg-2– Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld

Redaktör: Olof Edsinger & Ray Baker
Pris: 27,00 €
Sidantal: 324
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-32-7

Få frågor har visat sig så svåra för den kristna kyrkan att hantera – i alla fall i modern tid – som hur vi ska förhålla oss till samkönade sexuella relationer. Det finns många orsaker till detta, och den viktigaste är antagligen att den inte bara kan reduceras till en ”fråga”. Synen på hbtq i allmänhet och homosexualitet i synnerhet är så laddad just för att den hela tiden handlar om människor av kött och blod – människor som alla är älskade av Gud, men som på ett särskilt sätt utmanas av Bibelns texter om sexualitet, äktenskap och könsidentitet.

I denna antologi, som består av 19 olika texter, har vi försökt att ta ett samlat grepp på kyrkan och hbtq-frågorna. Som sig bör tar vi vårt avstamp i teologin, och lyssnar in ett antal teologer som gått i närkamp med de bibliska texterna och den kulturella situation som rådde när de skrevs ned.

Därifrån går vi vidare till att utforska sådant som teorier kring homosexualitetens ursprung och vår egen tids syn på identitet, transsexualitet och queerteori. Slutligen fokuserar vi på ett antal frågor om bemötande: Hur tänka när någon av våra nära och kära kommer ut som hbtq? Och hur hantera hbtq-frågorna i den kristna församlingen – specifikt gällande medlemskap, ledarskap och tjänst?

Under vinjetten ”Min berättelse” finns även fem personliga vittnesbörd, som alla publiceras för första gången. Viktigt har här varit att ge röst åt de många kristna hbtq-personer som utifrån sin förståelse av bibelordet har valt att inte leva ut sin sexualitet i en samkönad relation.

Utgångspunkten för antologin är att Bibeln är Guds ord, och normerande för kyrkans lära och liv. Alla som skriver är väl medvetna om att vi i dag lever i en regnbågsfärgad värld, där det i många fall är svårt att gå mot strömmen i de frågor som behandlas. Trots detta har vi valt att bekänna färg. Vi tror nämligen att den riktning våra texter anger är den som gör bibelordet störst rättvisa, och som därmed också kommer att ha framtiden för sig. Läs själv och bedöm om vi har rätt i detta!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibelnmyt-eller-sanning-2Författare: Sju olika författare
Pris: 17,00 €

Sidantal: 252

Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media
ISBN: 978-91-86683-55-9

Boken är skriven av sju kunniga teologer och pastorer med den gemensamma övertygelsen att Bibeln är Guds eget tilltal till människan. Boken analyserar Bibelns verklighetsuppfattning i förhållande till universitetsteologin. Den visar på trovärdigheten i Första Mosebok, Jesaja, Daniel samt Jona bok. Den tar upp frågan om vikten av Bibelns historiska förankring och berör såväl bibelsyn som synen på Jesus.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibeln-i-funktion-2– Om kanon, kyrka och tradition

Författare: Tomas Bokedal
Pris: 16,00 €
Sidantal: 165
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag & Församlingsförlaget
ISBN: 978-91-7518-328-2

Hur vi använder Bibeln är väsentligt för vår kristna tro. Hur lät sig de första kristna formas av Skrifterna? Varför byggde kyrkofäderna sin teologi på Skriften? Vilken är Bibelns funktion senare i historien och i kyrkan idag?

Denna bok knyter an till dessa frågor och behandlar inlednings vis synen på Skrift, kanon och tradition i evangelisk-luthersk/protestantisk respektive romersk-katolsk tradition. Varför har egentligen Bibeln auktoritet, om den har det? 

I bokens andra del diskuteras frågan om Bibelns ofelbarhet. Kan man lita på Skriften? Här görs en analys genom kyrkohistorien fram till reformationen och nutida teologi och textkritik.

Bokens tredje del skiftar fokus till bibelläsningens roll för en kristen med tonvikt på fornkyrkans perspektiv och frågor kring Jesus tillbedjan, Guds namn och korsets centrala roll för skriftläsningen.

Som avslutning ges ett par glimtar från inledningen och slutet av Nya testamentet. Vi ser hur nära gamla och nya förbundets Skrifter knutits samman i den kristna helbibeln, och den starka tonvikten på Kristus, Skriftens kärna och stjärna.

Bibeln i funktion stryker under att det handlar om ett levande ord till den enskilde och församlingen, för kyrkan förr såväl som idag – Guds ord och människors ord – samtidigt! (1 Tess 2:13; Hebr 4:12).

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibelns-syn-pa-sig-sjalv-2Författare: Peter Olsen
Pris: 14,00 €
Sidantal: 127
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-330-5

Jesus och apostlarna betraktade Bibeln som Guds ord. Om vi tror på Jesus bör vi också tro på honom när han uttalar sig om de heliga Skrifterna. Denna bok går igenom vad Bibeln säger om sin egen inspiration och trovärdighet. Studieplanen i slutet av boken gör boken lämplig för bibelstudie- och samtalsgrupper.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›