Hemat-2021-Omslag-2Redaktion: Ingvar Dahlbacka och Brita Jern
Pris: 12,00 €


Sidantal: 264

Bindning: Limbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-88-1

Årsboken Hemåt utkommer årligen i juni månad.

Årsboken dokumenterar SLEF:s verksamhet både i historia och samtid. Årsboken innehåller också andliga betraktelser och ett antal nekrologer.

• Beställ från SLEF-Media via webben
  eller per telefon +358 (0)50 400 9135