Se-pa-angens-liljor-2Författare: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 19,50 €

Sidantal: 84
Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-63-8

I boken Se på ängens liljor, får vi ”se på” och lära känna många olika slags blommor. Jesus har själv uppmanat oss att Se på ängens liljor och lära av dem. Vi får ”plocka” liljekonvaljer och förgätmigej och bekanta oss med växter i Violas herbarium. Vi får också gå på ”Bibelns ängar” och lära känna växter
och träd i Bibeln. I boken fi nns många berättelser och uppgifter – både lätta och svåra. Boken är lärorik och undervisande och passar för barn i alla åldrar men också för nyfi kna unga och vuxna. Boken kan användas för enskilt bruk, men också i församlingen, i skolan, i olika slags barngrupper m.m.

I ”Se på”-serien finns från tidigare: Se på himlens fåglar, Se på hörntofsen purpursnäckan och andra fynd och Se på Rufus, Rebecka och alla de andra.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›