Noas-ark-kfh2– Klara, färdiga, hitta

Författare: Vanessa Carroll
Pris: 12,00 €

Sidantal: 10
Bindning: Kartong
Förlag: Bornelings Förlag
ISBN: 978-91-7317-245-5

Noa har fått ett viktigt uppdrag från Gud. Han måste bygga en stor ark och fylla den med djur. För att klara det behöver han din hjälp att hitta olika saker och djur. Kan du hjälpa honom med det ?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›