De-yngstas-bibel-2Författare: Karyn Henley
Pris: 32,00 €

Sidantal: 511

Bindning: Inbunden

Förlag: Verbum Förlag

ISBN: 978-91-526-3679-4

De yngstas Bibel är en bibel med mycket korta texter i stor stil med klara och tydliga färbilder. Den passar att läsa tillsammans med de allra minsta barnen men också som första bibel att läsa själv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›