Kyrkoaret-host-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 34
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Boken för de äldre är slutsåld.

Ledarhandledning: 7,50 €, 78 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Vår nästa, Tacksamhet, Guds omsorg, Jesus ger liv, En kristen människas frihet, Änglarnas dag, Tro och otro, Jesu sändebud, Trons grund, Förlåt varandra, Medborgare i två riken, Från död till liv, Vaka!, Kristus Herre över allting, Din konung kommer i ödmjukhet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›