Kyrkoaret-var-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 84 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Dopets gåva, Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, Jesus väcker tro, Jesus hjälper i nöden, Kristus, utstrålningen av Guds härlighet, Sådden av Guds ord, Guds kärleks offerväg, Jesus segrar över frestelserna, Bön och tro, Jesus segrar över ondskans makter, Livets bröd, Herrens tjänarinna, Ärans konung på förnedringens väg, Kristus är uppstånden, Uppståndelsens vittnen, Den gode herden, Guds folks hemlängtan, Himmelrikets medborgare i världen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›