Paulus-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 118 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Stefanus stenas, En förföljare möter Jesus, Äventyret börjar, Paulus predikar i synagogan, Kransar och stenar, Paulus möter Lydia, Lovsång i fängelset, En okänd Gud blir känd, Hos tältmakarna, Oroligheter i Efesus, En lång predikan, I fara – men ändå trygg, Inför kung Agrippa, Skeppsbrott på resan till Rom, Räddade!, Guds ord kan inte låsas in.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›