Kyrkoaret-var-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 84 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Dopets gåva, Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, Jesus väcker tro, Jesus hjälper i nöden, Kristus, utstrålningen av Guds härlighet, Sådden av Guds ord, Guds kärleks offerväg, Jesus segrar över frestelserna, Bön och tro, Jesus segrar över ondskans makter, Livets bröd, Herrens tjänarinna, Ärans konung på förnedringens väg, Kristus är uppstånden, Uppståndelsens vittnen, Den gode herden, Guds folks hemlängtan, Himmelrikets medborgare i världen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Larjungen-Petrus-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 94 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Petrus följer Jesus, Jesus hos Petrus, Petrus bekännelse, Petrus fråga, På härlighetens berg, Petrus protesterar, Vad skall vi få?, Petrus går på vattnet, Petrus vill hindra Jesus, En ovanlig fångst, Petrus sover du?, Petrus förnekar Jesus, Kapplöpning till graven, Överraskningarnas morgon, Petrus första predikan, Undret vid porten, Petrus i fängelset.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Namn-pa-Jesus-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 106 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Levi ordnar en fest, Ett nattligt samtal, Kvinnan med den krokiga ryggen, De gamla i templet, Lasarus, kom ut!, Välkommen hem!, Jesus predikar, Se på Jesus!, Mannen vid dammen, De två husbyggarna, Den första nattvarden, Jesus eller Barabbas?, Kungen som led, Jesus på korset, I sällskap med Jesus, Jesus far till himlen, Fåret som kom bort.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Paulus-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 6,00
Sidantal: 38
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISSN: 0785-5096

Ledarhandledning: 7,50 €, 118 sidor, limbunden, ISSN 1236-2883

SLEF-Medias söndagsskolmaterial Min egen bok finns i en serie med totalt 12 böcker, 6 tänkta för vårterminen och 6 för höstterminen. Se de tolv böckerna. Varje termin används en av böckerna som terminstema i tidskriften Barnavännen, men det går bra att använda böckerna oberoende av termin och koppling till Barnavännen. Se exempel på användning av materialet under en termin!

Varje bok finns i en lättare (”för de yngre”) och en svårare variant (”för de äldre”) som passar från 7 år och uppåt. För ledaren finns det för varje bok en skild handledning med bibeltextutredningar och ordförklaringar, samt åskådningsmaterial att färglägga och klippa ut.

Innehållsförteckning: Stefanus stenas, En förföljare möter Jesus, Äventyret börjar, Paulus predikar i synagogan, Kransar och stenar, Paulus möter Lydia, Lovsång i fängelset, En okänd Gud blir känd, Hos tältmakarna, Oroligheter i Efesus, En lång predikan, I fara – men ändå trygg, Inför kung Agrippa, Skeppsbrott på resan till Rom, Räddade!, Guds ord kan inte låsas in.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Roda-tradar-i-Bibeln-1-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 58,00 €
Sidantal: 190
Bindning: Spiralbunden
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-25-6

En guldgruva fylld med digert material för bibelundervisning riktad till barn.

Boken innehåller sex program som vart och ett räcker till bibelpass vid samlingar som sträcker sig över en hel termin. Programmen heter Bibel ABC, Kom med på resa!, En termin med profeterna, Bilder av Jesus, Bergsbestigning av Bibelns berg och Flygfärd med innehåll.

Boken är till hjälp för ledare i kristna barngrupper och innehåller också arbetsblad, som får kopieras, utformade för barnen. Materialet passar i minior- och juniorarbete, i eftis- och scoutgrupper, på barnläger eller i andra barngrupper, eller varför inte som andakter i den egna familjen.

Stoffet är hämtat ur SLEF:s tidgare material Ledarhjälpen, och har nu omarbetats och moderniserats språkligt. Se exempel på sidor ur boken!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Roda-tradar-i-Bibeln-2-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 58,00 €
Sidantal: 202
Bindning: Spiralbunden
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-26-3

En guldgruva fylld med digert material för bibelundervisning riktad till barn.

Boken innehåller sex program som vart och ett räcker till bibelpass vid samlingar som sträcker sig över en hel termin. Programmen heter Skattjakt, På hemväg, Arkeologiska utgrävningar, Siffror i Bibeln, Djuren i Noas ark och Bibelbokhyllan.

Boken är till hjälp för ledare i kristna barngrupper och innehåller också arbetsblad, som får kopieras, utformade för barnen. Materialet passar i minior- och juniorarbete, i eftis- och scoutgrupper, på barnläger eller i andra barngrupper, eller varför inte som andakter i den egna familjen.

Stoffet är hämtat ur SLEF:s tidgare material Ledarhjälpen, och har nu omarbetats och moderniserats språkligt. Se exempel på sidor ur boken!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Satt-farg-pa-Bibelns-varld-kopieringsunderlag-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 37,00 €
Sidantal: 66
Bindning: Spiralbunden
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-20-1

Sätt färg på Bibelns värld är ett kopieringsunderlag med bilder ur Bibelns värld att måla, för barn i alla åldrar. Bilderna inspirerar till förnyad upptäckarglädje. Se infoblad och exempelsida!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Satt-farg-pa-Bibelns-varld-malarbok-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 3,00 €
Sidantal: 22
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-17-1

Sätt färg på Bibelns värld är en målarbok för barn i alla åldrar med bilder ur Bibelns värld. Bilderna inspirerar till förnyad upptäckarglädje. Se exempelsida!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sok-och-finn-i-Bibelns-varld-2Redaktör: Gun Ahlberg-Backheden
Pris: 56,00 €
Sidantal: 112
Bindning: Spiralbunden
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-12-6

Sök och finn i Bibelns värld erbjuder arbetsblad för att enskilt, i par eller i grupper lösa uppgifter som hör ihop med Bibeln.

Materialet består av ett kopieringsunderlag med arbetsblad för utforskande av Bibelns värld. Uppgifterna lämpar sig från 10 år och uppåt, också för vuxna. Sök och finn i Bibelns värld kan användas som ett komplement i skolans religionsundervisning från årskurs 3, och som ett fristående material för olika typer av bibelstudium. Facit till uppgifterna ingår.
För en stunds meningsfull sysselsättning – välj ut ett lämpligt arbetsblad, kopiera vid behov upp det till flera personer, och jobba sedan igenom sidan. Se ett exempelblad!

Arbetsblad ur följande ämnesgrupper finns: Personer i Bibeln, Jesu liv och lära, Bönen, Etisk tillväxt, Kyrkoårets högtider, Djur och natur – väder och vind, Helg och vardag i Israel, Känslor, Yrken, Siffror i Bibeln, Allmänna uppgifter och Det börjar på … Se innehållsförteckning!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›