Krigen-i-Gamla-testamentet-2– Ett försök att förstå

Författare: Olof Edsinger
Pris: 13,00 €

Sidantal: 203

Bindning: Inbunden

Förlag: Livets Ords Förlag

ISBN: 978-91-7866-990-5

Kan man verkligen lita på Gamla Testamentet?

Frågan har på senare tid blivit allt mer aktuell. Särskilt brännande blir den i relation till Gamla testamentets skildringar av krig i Guds namn. Innebär inte dessa att Bibeln är moraliskt korrupt? Vilka blir konsekvenserna om vi i dag tar bibeltexter som handlar om krig, våld och dom på allvar?

I denna bok, som är en reviderad och utökad nyutgåva, får vi följa teologen Olof Edsinger när han går i närkamp med dessa och andra frågor. I den första delen presenterar han systematiskt vad Gamla testamentet har att säga om krig i Guds namn. I den andra delen diskuterar han de många frågor och invändningar som detta väcker hos en modern bibelläsare. Som avslutning behandlas den yttersta domen och Jesu återkomst – två områden som visar sig ha viktiga kopplingar till Gamla testamentets krigsskildringar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›