Fran-kamp-till-seger-2– Bibelstudier över utvalda psaltarpsalmer och sändebreven

Författare: Ingemar Rådberg
Pris: 10,00 €
Sidantal: 64
Bindning: Limbunden
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-353-4

"Tänk om Gud kunde tala till mig!" Så är det lätt att tänka och känna i livets olika situationer, men Bibeln förklarar för oss att Gud har talat och alltjämt talar – genom Skriften. I Bibeln talar Gud till oss och hans ord är ständigt aktuellt för den enskilde och för församlingen.

I den lilla boken "Från kamp till seger" får vi lyssna till vad Gud vill säga oss genom några psaltarpsalmer samt brev till församlingar i urkyrkan. Till varje kapitel finns samtalsfrågor som hjälper till att öppna samtalet om det lästa i hemmet, bönegruppen eller bibelstudiegruppen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›