3-i-1-2– En bild av Gud

Författare: Joanne Marxhausen
Pris: 5,00 € (15,00 €)


Sidantal: 50

Bindning: Spiralbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-53-9

Med hjälp av ett vanligt äpple, förklarar den här illustrerade boken den Treenige Guden. Enkla, effektfulla uttryck och bilder berättar hur Gud Fadern skapar och beskyddar oss, hur Gud Sonen frälser och uppehåller oss, och hur Gud den helige Ande lägger tron i våra hjärtan och får den att växa.

Vänd på bladen i 3 i 1, så upptäcker du varför generationer av barn och vuxna har fått hjälp med att förstå Treenigheten genom den här klassiska boken.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Anton-och-Anna-2– När vi sörjer

Författare: Tytti Issakainen, Helena Lindfors
Pris: 9,50 €


Sidantal: 32

Bindning: Häftad

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-54-6

Barn ser döden mer än tillräckligt på TV. Ändå är det sällan någon talar med dem om döden. Samtal är viktigt i synnerhet när någon i barnets närhet dör. Den här boken är tänkt som en hjälp när föräldrar och barn tillsammans pratar om sorg och död.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Dopet-2– Guds trygga famn

Författare: Lilly-Ann Hagnäs-Anttila
Pris: 3,00 € (6,00 €)
Sidantal: 16
Bindning: Häftad
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-28-7

En liten bok om dopet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Duger-jag-for-Gud-2Författare: Leif Erikson
Pris: 5,00 € (9,50 €
)
Sidantal: 72

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-66-9

”Hur finner jag en nådig Gud?” Den frågan ledde Martin Luther ut på hans mödofyllda vandring, som sedermera ledde till reformationen. I Duger jag för Gud? slår läsaren följe med teol.dr. Leif Erikson som, utgående från Stora Galaterbrevskommentaren, citerar och kommenterar reformatorn.

"Jag har själv i min Luther-forskning sysslat en hel del med Luthers Stora Galaterbrevskommentar och blivit uppbyggd av det jag har läst. Därför vill jag nu dela med mig av det goda innehållet i kommentaren. Min förhoppning är att den som läser denna skrift – som är en liten troslära med ett själavårdande grepp – kan följa med i reformatorns tankegångar och bli uppbyggd och stärkt i sin tro." (Ur författarens förord)

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 50 400 9135

En-liten-stund-med-Jesus-2Pris: SLUTSÅLD
Sidantal: 124

Bindning: Spiralbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-80-5

En liten stund med Jesus. Det var de orden som fick stå som titel för de fem sånghäften som Evangeli-föreningens förlag gav ut under åren 1973–1980. Förhoppningen är att de märgfulla sångerna i den här samlingen av sånger ur de ovan nämnda häftena ska ge både dem som sjunger och dem som lyssnar välsignade stunder, såväl stora som små, tillsammans med Herren Jesus.

Erik-2Författare: Kristian Nyman
Pris: 15,00 € (22,00 €)
Sidantal: 344

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-74-4

Erik är forskarstuderande inom religionshistoria i Åbo. Skrivandet av en artikel som ifrågasätter sanningshalten gällande händelserna kring den första julen, leder in Erik på en väg han inte trodde fanns. Vad är egentligen sanning?

Kristian Nymans bokdebut, kriminalromanen Pastorn, rönte stor framgång för ett par år sedan.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

EvangeliumGuds-kraft-2Artikelförfattare: Bengt Blom, Bengt Djupsjöbacka, Gun Erikson, Brita Jern, Åke Lillas, Ole Nordström, Majen Norrholm, Iris Sandberg, Birgitta Sarelin, Benita Stenlund, Bengt Strengell m.fl.
Pris: 15,00 € (24,50 €)
Sidantal: 208
Bilaga: CD-skiva
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-61-4 

Missionslägret i Jeppo, även kallat ”Jeppolägret”, arrangerades för första gången i augusti 1956 och blev genast en årlig tradition. Lägret har med tiden kommit att samla stora skaror från när och fjärran inom Guds ords hörhåll och kring missionsarbetet inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

Läs Bengt Forsbloms recension!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Läs mer ...

Författare: Saara KinnunenFaderslangtan
Översättning: David Forsblom i samarbete med Susanna Hietanen

Pris: 19,50 €
Sidantal: 208

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-84-3

En god fadersrelation är en kraftkälla för såväl pojkar som flickor. Pappan spelar en viktig roll i utvecklingen av en människas självkänsla. De smärtor som uppstått på grund av brister i fadersrelationen kastar skugga över många områden i livet, och den känsla av underlägsenhet som faderlösheten orsakar kan följa med ända in i vuxenlivet.

Det är möjligt att bearbeta de trauman som uppstått i relationen till fadern, även i de fall då en konkret försoning inte är möjlig att nå. Man kan få frid i sitt inre trots att historien inte kan skrivas om.

Jesus kom för att berätta att hans Far är annorlunda jämfört med jordiska fäder och att Gud kan bli vår Far.

Om allt detta handlar denna bok.

Den finska originalutgåvan, Isän kaipuu, valdes till årets kristna bok i Finland år 2016.

I programmet Om jordiska fäder och vår himmelske Far är Saara Kinnunen med och diskuterar utgående från sin bok Faderslängtan.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

FInns-det-en-Gud-2En analys av vetenskapens relation till tron

Författare: John Lennox, Göran Stenlund
Pris: 8,00 € (14,00 €
)
Sidantal: 176

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-68-3

Många hävdar i dag att vetenskapen visat att det inte finns någon Gud. Denna bok inbjuder oss till en grundlig analys av detta påstående. I vilken riktning pekar egentligen vetenskapen?

Boken är en förkortad version av John Lennox uppmärksammade bok God’s Undertaker – Has Science Buried God? vars svenska översättning Guds dödgrävare – Har vetenskapen begravt Gud? är utgiven av CredoAkademin. Det har sagts att alla som är det minsta intresserade av vetenskapens relation till frågan om Gud borde läsa den boken.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 50 400 9135

Fortfarande-Pa-Vag-2– en samling med 64 kristna sånger
   för barn och tonåringar

Pris: 7,50 €

Sidantal: 70

Bindning: Spiralbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-44-7

Häftet innehåller både enklare och svårare sånger, alla med noter och ackord.

Gamla klassiker blandas med helt nyskrivna sånger.

Alla sångerna handlar om Jesus, som är hela världens Frälsare och barnens bästa vän.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›