SLEF-Media-12.10.25-Hfrs-GoranS-1Här ger olika personer sin presentation av intressanta böcker, som är uppdelade i olika kategorier:

     • Andakt, bön, uppbyggelse ›

     • Apologetik ›

     • Barnmaterial ›

     • Berättelser, biografier ›

     • Bibeln, bibelkommentarer ›

     • Evangeliska rörelsen ›

     • Livet, relationer, själavård ›

     • Mission, den världsvida kyrkan ›

     • Teologi ›