Ett-ar-med-Jesus-2Författare: Göran Skytte & Bo Brander
Pris: 48,00 €

Sidantal: 656

Bindning: Mjukband

Förlag: Artos & Norma Bokförlag

ISBN: 978-91-7580-394-4

Ett år med Jesus är en av de tjockaste böckerna i vår bokhylla. Titeln framträder tydligt bland de andra bokryggarna, och jag tycker att titeln i sig ger en något att tänka på. Det år som håller på just nu – lever jag det med Jesus?

Boken kan klassas som andaktsbok i det avseendet att den är uppbyggd enligt kyrkoåret. För varje söndag presenteras en predikan av Bo Brander, predikningar som han hållit under åren 2005–2006. Därefter får läsaren ta del av ett samtal mellan Bo Brander och den kände svenska journalisten Göran Skytte, som ställer intressanta frågor utgående från Bo Branders förkunnelse. Detta ger läsaren ännu större behållning av innehållet i predikan.

Ett år med Jesus är ingen andaktsbok man greppar i förbifarten på väg till sängkammaren, och skummar igenom några rader i innan ögonlocken faller ihop. Nej, här krävs det en stunds lugn och ro för att man skall hinna läsa, reflektera över, och ta till sig innehållet i varje avsnitt.

I förordet till boken skriver författarna Bo Brander och Göran Skytte följande: ”Vi lägger nu denna bok vid Jesu fötter i ödmjuk bön om att den skall få bidra till att längtande människor får vittring på tillvarons Herre och hämtar näring ur de gudomliga mysteriernas djup.”

Johanna och Jonny Wargh

• Beställ från SLEF-Media via webben ›