Behover-tron-forsvaras-2– Manifest för kristen apologetik

Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 27,50 €
Sidantal: 223
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-18-1

År 1997 utkom Stefan Gustavssons bok Kristen på goda grunder, den dittills mest grundläggande boken på svenska om den kristna trons sanning i en tid av tvivel. Sedan dess har CredoAkademin i Stockholm begåvat oss med ytterligare fyra apologetiska böcker av Gustavsson, andra författares originalböcker på svenska, och inte minst många översättningar till svenska av värdefull apologetisk litteratur ursprungligen utgiven på engelska. För allt detta är CredoAkademin värd ett stort tack!

Stefan Gustavssons femte bok, Behöver tron försvaras?, innehåller tre delar.

Den första delen är en diagnos av den kristna kyrkan i Sverige idag. Även om situationen i Finland inte är helt likartad, är beröringspunkterna ändå många. Inom kulturen i stort, inte minst inom utbildningssektorn, är Gud frånvarande. Vetenskapen har ersatt gudstron. Det handlar inte om att den kristna trons sanning skulle ha blivit motbevisad. Det handlar om att de kristna inte har varit rustade till kamp, eftersom man låtit uppdraget att försvara tron ligga i träda.

Under den kristna kyrkans tre första århundraden stod apologetiken – strävan att förklara och försvara den kristna tron – högt i kurs och bidrog till den kristna rörelsens framgång. Men senare, efter hand som kulturen med större självklarhet kom att utgå från kristen tro, behövde tron inte försvaras på samma sätt. I stället kom inomkristna frågeställningar att dominera, frågor om vad som är den rätta tolkningen och den rätta tillämpningen av tron.

Att formulera argument för den kristna trons sanning i förhållande till andra religioner och livsåskådningar eller att besvara kritik mot trons innehåll, var inte längre lika akut som tidigare. När upplysningshumanismens attack mot kristendomen kom, kapitulerade därför alltför många, medan andra valde att fly slagfältet.

I dag är vi tillbaka i urkyrkans läge. I dag klarar vi oss inte utan försvaret av tron.

Den andra delen av Gustavssons bok inleds med en definition av termen apologetik, formulerad av William Lane Craig, världens kanske främste apologet i dag:

"Apologetik är den gren av kristen teologi som söker att rationellt berättiga den kristna trons sanningsanspråk. Förutom att i likhet med övrig teologi vara ett uttryck för att älska Gud med hela vårt förstånd, syftar apologetiken speciellt till (1) att visa icke-troende sanningen i den kristna tron, (2) att bekräfta denna sanning för de troende och (3) att påvisa och utforska kopplingar mellan den kristna läran och andra sanningar."

Fortsättningen av del två i Gustavssons bok utgör den utförligaste presentationen av Nya testamentets syn på apologetik som hittills har publicerats på svenska. I en grundlig genomgång av NT lyfter Gustavsson fram hur Jesus, Paulus och Petrus kommunicerade evangeliet till sin samtid. De höll sanningsfrågan högt, tog förnuftet på allvar och argumenterade övertygande för sanningen.

Jesu inställning till dem han möter präglas av att han respekterar människans förnuft, han bejakar vårt behov av att ställa frågor, av att få saker och ting förklarade för att vi ska kunna förstå, och av att få argument som styrker ett påstående, innan vi accepterar det.

Paulus tar olika startpunkter för sin argumentation, beroende på det yttre sammanhanget. I synagogan börjar han direkt med frågan om Messias, och där kan han använda Skriften som en självklar auktoritet. Inför areopagen i Aten måste han börja med själva gudsfrågan och ta sin utgångspunkt i den allmänna uppenbarelsen, i vad Gud har kommunicerat och gjort åtkomligt för alla människor genom den skapelse som vi är en del av och det förnuft som Gud har gett oss.

Petrus klassiska ord om apologetik finns i hans första brev (3:15): "Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har." I sina tal har Petrus samma strategiska tänkande som Paulus. Han anpassar formen – inte innehållet – till sina åhörares bakgrundskunskap. I sitt tal på pingstdagen (Apostlagärningarna 2) visar Petrus att evangeliet är en kommunicerbar sanning, en offentlig sanning, en historisk sanning och en biblisk sanning. Verkligheten är den kristna trons bästa vän!

Den tredje delen av Gustavssons bok är en maning att agera. Vår kultur – våra barn, ungdomar, grannar, arbetskamrater och vänner – är i desperat behov av att förstå vad den kristna tron innebär. Därför måste vi i den kristna gemenskapen ta kallelsen att förklara och försvara evangeliet på fullaste allvar. Vi är kallade att använda alla de gåvor och förmågor som Gud har gett oss. Vi ska tjäna honom och betjäna våra medmänniskor genom att predika så väl vi kan, argumentera så väl vi kan, möta människor med vishet, nåd och kärlek så väl vi kan. Och i allt vad vi gör ska vi be:

Helige Ande, utför ditt verk! Använd mig, och låt det leda till liv och räddning för andra, och till att ditt namn äras!

Göran Stenlund

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Har-for-att-stanna-2Författare: Stefan Gustavsson

Pris: 24,50 €

Sidantal: 234

Bindning: Inbunden
Förlag: Apologia

ISBN: 978-91-86415-37-2


Bibeln bekräftar och bejakar skapelsen

Andlighet och mystik är något av vår tids stora intressen. Människor kallar sig sökare och vänder sig till olika religioner, läror och filosofier för att finna svar på sina existentiella frågor. Än är det någon ny variant av buddhism som är ”inne”, än är det antika filosofers tankar.

Det gemensamma för de flesta läror och inriktningar är att de i sina försök att nå kunskap och befrielse rör sig i riktning bort ifrån människan, bort ifrån världen och bort ifrån det kroppsliga. Människans problem anses alltså bli lösta genom att hon vänder sig bort ifrån det världsliga och riktar sig mot det andliga.

Det skrämmande är ändå det att dessa mönster genom tiderna även har infiltrerat sig i kristendomen. Man har ställt det andliga i kontrast till skapelsen. I ena stunden har man flytt från samhället eller späkt sin kropp. I den andra har man tagit sig friheten att på alla möjliga och omöjliga sätt njuta av skapelsen.

Man har menat att kristendomen nedvärderar livet här på jorden, tar bort allt det goda. Man har delat in sin tillvaro i en del som har med Gud och det andliga att göra samt en från Gud fristående del. I båda fallen separeras Gud och andlighet från skapelsen och livet som människa.

I sin förra och inledande bok Kristen på goda grunder funderar Stefan Gustavsson på vad det är som talar för att kristendom har med verkligheten att göra. Han ställer sig frågan om det finns några goda skäl att tro på det som kristendomen står för. Hans slutsats är tydlig och klar, något som även bokens titel avslöjar.

Det finns goda skäl att tro på det som kristendomen talar om. Gustavsson ställer nu den självklara följdfrågan: om kristendomen är sann, hur skall man då leva? Leder andligheten människan bort från världen eller resulterar den i en djupare bejakelse av den? Hur skall man som kristen betrakta skapelsen?

Skall man vända sig bort ifrån det skapta för att kunna leva närmare Skaparen? Skall man avstå från allt man äger, flytta ut i skogen och späka sig själv? Genom att studera Bibeln kommer Gustavsson fram till den befriande slutsatsen att kristendomen inte är världsfrånvänd.

Hela Bibeln talar från början till slut om att människan är skapad för att leva på jorden, tillsammans med
 Gud och tillsammans med sina medmänniskor. Vi är satta att leva i och av det skapta, inte att vända oss bort ifrån det. Hela Bibeln bekräftar och bejakar skapelsen.

Det största tecknet på detta är det att Gud själv i Jesus låter sig födas som människa. Människans problem är alltså inte att vi är människor eller att vi saknar kunskap. Det hjälper inte att vi försöker fly världen och det skapta där vi är placerade att leva. Människans problem är upproret mot Gud, att förbindelsen med Honom, och det liv som han har att ge, har brutits. Botemedlet för detta är försoning med Gud, något som Gud genom Jesus möjliggjort.

I sin bok Här för att stanna bjuder Stefan Gustavsson sina läsare på en intressant och läsvärd uppföljare till Kristen på goda grunder. Han lyfter fram ett mycket hett och omtalat ämne – andlighet – och gör det dessutom på ett lättillgängligt och gripbart sätt.

Boken öppnar läsarens ögon för den kristna och bibliska synen på andlighet. Gustavsson avslöjar hur man på det andliga området ständigt försöker förvränga och ändra på den kristna synen.

Överlag är Här för att stanna en investering som man kan njuta av fler än en gång. Inga bortkastade pengar alltså. Den gemytliga formen och det tilltalande utseendet är en trevlig bonus till det intressanta innehållet. Boken gör sig väl såväl på nattduksbordet som i bokhyllan. Boken bör, på grund av risk för sträckläsning, inhandlas och läsas först under ledigare stunder.


Jakob Dahlbacka

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sherlock-2Författare: Per Ewert
Pris: 7,00 €

Sidantal: 217

Bindning: Pocket

Förlag: Sjöbergs Förlag

ISBN: 978-91-88927-01-9

Ett spännande fall för Sherlock Holmes

I förordet till boken Sherlock Holmes – fallet med den tomma graven (2015) skriver författaren Per Ewert att han sedan tidig ålder har känt en stark fascination för två personer och karaktärer: Jesus från Nasaret och Sherlock Holmes.

Utan att överdriva för textens skull, kan jag med tämligen gott samvete säga att det har jag också! Det var därför som jag med stor spänning satte mig ner och nästan sträckläste detta nya, väldigt annorlunda fall som mästerdetektiven stod inför.

Boken börjar med en uttråkad Mr Holmes. Hans ständige följeslagare och kumpan, dr Watson, finner sin tillvaro rätt odräglig med den surpuppiga
mästerdetektiven till rumskamrat och som ett svar på dennes gnäll om var ”verkligt stimulerande mysterier” finns, säger han torrt: ”Jodå … den första påsken hade nog allt varit något för en skarpögd romersk utredare, inte sant?”

En avrättad fånge, död och begraven … och sedan spårlöst försvunnen! Lägg till en rastlös Sherlock Holmes och de får den välkända frasen: Spelet kan börja!

Genom bokens historia får man som läsare följa Mr Holmes och dr Watson steg för steg i utredningen av mysteriet med den tomma graven. Alla möjliga fakta ställs upp, prövas och sållas bort för att få fram vad som verkligen hände den där välkända påsken för knappt tvåtusen år sedan.

Fanns Jesus på riktigt? Dog han verkligen på korset? Blev han begraven? Var graven faktiskt tom? Och den verkligt brännande frågan: Vart tog han vägen sedan?

Sherlock, som den handlingskraftige man han är, drar sig inte för att utföra experiment så som korsfästelse och hallucinationstest – allt för att testa om teorier och fakta verkligen håller.

Ett sidouppdrag sammanför de båda vännerna med en anglikansk präst som behöver hjälp med att finna ett stulet silverkors. Denne råkar dessutom vara forskare i nytestamentlig historia och som ett utbyte dessa emellan lovar han att hjälpa dem nysta kring den spårlöst försvunna Jesus om de hjälper honom att hitta hans kors.

Den som tidigare är bekant med Sherlock Holmes vet att han inte har mycket till övers för övernaturliga ting, så som spöken, andar eller människor som uppstår från de döda. Ju närmare slutet av fallet han kommer, desto svårare blir det därför för honom att acceptera de fakta som står klara för honom.

Detta är en av de mest fascinerande delarna av boken – att det slutligen bara finns ett svar. Att alla andra teorier och påstådda fakta inte håller för att det bara finns en sanning.

Ewert har gjort ett bra arbete med att sätta in mästerdetektiven som utredare i detta spännande fall – han är påläst och har goda grunder för sina faktauppgifter, som läsaren själv kan granska närmare om man så vill; det finns fotnoter genom hela boken.

Historien utspelar sig i modern tid, något som känns välbekant på grund av alla tv-serier som följer samma upplägg (till exempel BBC:s serie Sherlock Holmes). Ewerts Sherlock är dock mer sympatisk än den jag är van vid och i början kändes karaktären en aning blaskig, som om Ewert inte riktigt vågat ta steget fullt ut.

Men ju längre in i boken man kommer, desto mer karaktäristisk blev detektiven och Ewert lyckas skapa en minnesvärd Mr Holmes och ett mycket spännande fall.

Lina Forsblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Skeptikerns-guide-till-Jesus-1Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 26,50 €
Sidantal: 191
Bindning: Hård pärm
Förlag: CredoAkademins förlag 2013

Om evangeliernas trovärdighet

Under senare år har det utkommit en hel del böcker som intellektuellt försvarar den kristna trons grundsanningar. Också på vårt språkområde har floran av apologetisk litteratur vuxit markant de senaste åren. Det svenska förlag som gått i bräschen för denna utveckling är CredoAkademins förlag.

År 2013 utkom Stefan Gustavssons bok Skeptikerns guide till Jesus, del 1. Om evangeliernas trovärdighet. Man kan med fog säga att Stefan Gustavsson är Nordens mest framstående apologet och hans första bok Kristen på goda grunder är idag en kristen klassiker. Den boken är en grundbok som behandlar flera apologetiska ämnesområden.

Skeptikerns guide till Jesus har Gustavsson valt att specialisera sig på något av det viktigaste i kristen tro, nämligen frågorna om Jesus och evangeliernas trovärdighet. Det är ett faktum att det är just den historiske Jesus och Bibeln som i våra dagar är de främsta måltavlorna för kritikernas attacker. Därför är Gustavssons bok om dessa frågor särskilt välkommen.

Skeptikerns guide till Jesus är mycket gedigen och tar upp en del ämnen som inte tidigare behandlats så utförligt på svenska. Gustavsson ger till exempel åtta olika argument för evangeliernas historiska trovärdighet, även några som är ett resultat av nyare forskning på området.

I boken bemöts olika teorier som vill undergräva evangelierna och den tar också bland annat upp frågor om påstådda motsägelser, om avskrifternas och evangeliernas tillförlitlighet.

En kungstanke hos Gustavsson är att evangelierna historiskt skall bedömas enligt samma kriterier som andra samtida icke-kristna källor. Ofta är det nämligen så att de bibliska källorna bedöms mycket strängare än andra källor från antiken, bara för att Bibeln är en religiös (läs ”kristen”) bok.

Men enligt Gustavsson existerar det inte några helt icke-tendentiösa och neutrala källor. Så gott som all antik litteratur, inklusive Bibelns evangelier och andra böcker, är skriven utifrån någon agenda. Så bara av den anledningen är det fel att avvisa Bibeln som historiskt otillförlitlig.

Mycket finns skrivet om Jesu uppståndelse och de historiska argumenten för den, men det finns inte alls lika mycket skrivet om omständigheterna kring Jesu födelse. Det är därför glädjande att Gustavsson ägnat ett avsnitt i sin bok åt detta och försöker placera in skattskrivningen, Jesu födelse, de vise männen och betlehemsstjärnan i historien.

Skeptikerns guide till Jesus, del 1 är på samma gång en bok som är både vetenskapligt saklig och samtidigt lättillgänglig för den som vill ge den en chans. I en tid när vi med jämna mellanrum konfronteras med kritik mot vår tro, är Stefan Gustavssons bok en teologisk guldgruva och en must-read för alla som vill få djupare rötter för tron.

Den lämpar sig såväl för sådana som vill få motargument till den samtida kristendomskritiken, som för ärliga sökare på jakt efter sanningen. Jag väntar redan med spänning på del 2, som kommer att behandla frågorna om Jesu person och liv, hans identitet, undervisning, död och uppståndelse.

Marcus Jakobsson

• Beställ från SLEF-Media via webben ›


TrovardigtFörfattare: Boris Salo
Pris: 5,00 €

Sidantal: 24

Bindning: Häftad
Förlag: ViBoSa

ISBN: 978-952-5607-002-X


Det har skrivits många böcker om bibelns och den kristna trons trovärdighet – både sådana som försöker förkasta den och sådana som bestyrker den. Temat är alltid aktuellt. Därför är det glädjande att Boris Salo tar upp ämnet i ett sådant format som är både lättläst, lättillgängligt och kortfattat. Man läser igenom den ganska snabbt. Men trots textmassans ringa omfattning lyckas Salo ge en mycket god introduktion till ämnet.

Är bibeln trovärdig? För att få svar på frågan behandlas fem separata aspekter: frågan om dokumentens äkthet, berättelsens karaktär, den historiska förankringen, oväntade fakta som dyker upp i texten samt det oväntade budskapet – Guds son torteras till döds på ett förnedrande sätt.

Häftet kan användas av den som vill samla argument för bibelns äkthet och för kristendomens trovärdighet. Argumenten presenteras sakligt och med stöd av många fakta – något som de flesta borde kunna omfatta. Men det kan även användas av den som vill få klarhet för sin egen del. Kanhända ger häftet en mölighet till att komma tillrätta med tvivel?

Salo skriver bl.a.: ”Det finns skillnader mellan de fyra evangelierna. Skillnaderna, som ibland görs till problem, är rätt intressanta. /…/ Man kan jämföra med ett polisprotokoll. När personer skall redogöra för något man sett, förslagsvis en trafikolycka, så berättar alla med egna ord och utifrån sitt eget synfält, men alla berättar om samma olycka och har samma huvudbudskap. Olika detaljer förstärker sanningshalten i berättelsen. Om man däremot vill dikta ihop en påhittad historia inför polisen måste man se till att den är vattentät.

Med lättfattliga exempel klargör Salo hur annorlunda bibeln skulle se ut om den hade varit en bluff. Särskilt intressant är kapitlet ”Oväntade fakta”, som tar upp exempel på sådant som evangeliernas författare inte hade något att vinna på att dokumentera – men som istället styrker textens äkthet.

I häftet ingår även en bilaga: Evangelierna kontra Da Vinci-koden. Salo tar här upp de påståenden som Dan Browns thriller presenterar som fakta, och torpederar dem – med liknande argumentation som han nyss använt för att bestyrka bibelns trovärdighet. Bilagan är intressant och lärorik läsning såväl för den som läst Da Vinci-koden som för den som inte gjort det.


Ove Lillas

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Vetenskap-och-tro-2– Om hur gudstro och rationellt tänkande
   samverkar inom vetenskapen

Författare: Per Stenumgaard

Pris: 18,00 €

Sidantal: 128

Bindning: Inbunden
Förlag: XP-Media

ISBN: 978-91-89299-82-5

Vetenskap och tro handlar om hur gudstro och rationellt tänkande samverkat och samverkar inom vetenskapen. Boken är skriven av Peter Stenumgaard, professor och teknologie doktor i Sverige.

Stenumgaard redogör i boken för hur den traditionella synen på vetenskap mer och mer ifrågasätts. Vetenskap har sedan upplysningstiden varit det som baserar sig på objektivt bevisad kunskap, oftast på fakta som vi erhållit via våra sinnen. Sådan kunskap skall av hävd inte äventyras av vare sig religion eller spekulativa fantasier.

Boken visar hur det som anses vara stora vetenskapliga framsteg inte alls tillkommit genom de metoder som allmänt ansetts vetenskapliga. Tvärtom har flera banbrytande företeelser sitt ursprung i vetenskapsmannens personliga religiösa tro. Hos Galilei, Newton, Maxwell, Farady och Einstein har tro och rationellt tänkande samverkat till omvälvande bedrifter i historien.

Boken är lättläst och ger en kort inblick i vetenskapshistorien ur ett annorlunda perspektiv.

Boken är delvis också en bibelutläggning om förnuftet och trons plats i omvändelseprocessen. Jag tycker att författaren beskriver mötet mellan den naturliga människans förnuft och det kristna budskapet på ett belysande sätt.

Forskningen visar att vårt naturliga förnuft tycks ha en egenskap som snabbt skaffar sig en egen uppfattning om saker och ting. Denna uppfattning är mycket svår att ändra på även om det finns fakta och information som hävdar motsatsen.

Bibeln förklarar detta med att det naturliga förnuftet skadats genom syndafallet. Det förnuft som i skapelsen var objektivt och glasklart har grumlats till ett subjektivt verktyg som inte alltid vill se verkligheten som den är. Detta ändras först i och med att de helige Ande överbevisar människan om hennes synd och visar på frälsningen i Jesus Kristus.


Brita Jern

• Beställ från SLEF-Media via webben ›