David-Wilkerson-2– Korset, stiletten och mannen som trodde att allt var möjligt

Författare: Gary Wilkerson och R.S.B. Sawyer
Pris: 27,00 €

Sidantal: 344

Bindning: Inbunden

Förlag: Bornelings Förlag

ISBN: 978-91-7317-220-2

För många år sedan läste jag David Wilkersons verklighetsbaserade bok Korset och stiletten (originaltitel: The Cross and the Switchblade). Boken, som handlar om en mager landsortspastors brinnande iver att nå New Yorks slumkvartersgäng med evangeliet, har sedan utgivningen år 1962 blivit en verklig klassiker. Över 16 miljoner sålda exemplar världen över talar sitt tydliga språk.

Där Korset och stiletten utgjorde ett nedslag i Wilkersons verksamhet i slutet av 1950-talet, ger den nyutgivna biografin – som kort och gott bär namnet David Wilkerson – en mer heltäckande bild av vem denna gudsman egentligen var.

Det ord som bäst kunde beskriva Wilkerson är tveklöst pionjär. Han ville vandra de vägar som Gud kallade honom att gå, även om det innebar att trampa upp nya stigar.

Med hjälp av buktaleri och handdockor verkade han som uppskattad barnevangelist i den amerikanska Södern. Genom verksamheten i New York
upprättades otaliga hopplösa fall till att bli ansvarstagande tjänare i Guds rikes arbete.

Som predikant och författare valde han, likt en gammaltestamentlig profet, att aldrig kompromissa med Bibelns budskap, hur kontroversiellt det än i omgivningens ögon kunde tänkas vara.

David Wilkerson är skriven av Wilkersons son, Gary Wilkerson, och kännetecknas av stor kärlek, men också av djup ärlighet, vad gäller både bättre och sämre sidor hos den kända evangelisten. Stora skaror betraktade den ständigt resande väckelsepredikanten med vördnad, samtidigt som hustrun och barnen fick utstå medaljens baksida: en många gånger såväl fysiskt som mentalt frånvarande make och far.

Även om Wilkerson på många sätt var en verklig gudsman bar han under stor del av livet en gnagande oro gällande sitt eget förhållande till Gud. Gjorde han tillräckligt mycket? Var han faktiskt älskad? Åtminstone en del av dessa bekymmer härrörde från uppväxten i ett hem präglat av en många gånger strikt och begränsande väckelsefromhet.

Ur ett evangeliskt perspektiv är det, med det ovan nämnda i åtanke, intressant att läsa hur den åldrande Wilkersons förtröstan på Gud allt mer fördjupades.

Under den aktivare delen av livet hade Wilkersons gudsförtröstan tagit sig uttryck i att han, ofta efter långa tider av hängiven bön, kunde ge sig in i de mänskligt sett mest riskfyllda projekt – han förtröstade på Gud i det han gjorde.

Men under den senare delen av livet insåg han att han också fick förtrösta på Gud i det han var: en förlåten syndare som kunde lita på och vila i Kristi fullbordade verk.

David Wilkerson levde och verkade i ett frikyrkligt sammanhang, alltså innehåller berättelsen om honom ett och annat som ur teologiskt perspektiv skiljer sig från ett lutherskt synsätt. Det oaktat är David Wilkerson en intressant och läsvärd bok om en av 1900-talets mer
kända kristna profiler.

David Forsblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Den-himmelske-mannen– Bibelns mirakler i vår tid

Författare: Broder Yun och Paul Hattaway
Pris: 18,50 €

Sidantal: 280

Bindning: Mjukband

Förlag: Ljus i Öster

ISBN: 978-91-980982-2-8

I dagens Finland är vi rätt främmande för vad det innebär att lida för sin tro. Vi blir allt bekvämare och risken finns också att vi då förenklar tron och ”förminskar” Gud. Broder Yun i boken Den himmelske mannen fick verkligen uppleva vad det innebär att lida för sin tro. Det var inget lätt liv han hade, men han gav aldrig upp tron. Den gav honom styrka att orka vidare. Förunderligt nog kan han också se tiden av lidande, till exempel när han satt i fängelset, som en möjlighet att förhärliga Guds namn. Där får han vittna för många och många kommer till tro.

Att Broder Yun fick lida var inget tecken på att Gud hade övergivit honom. Han skriver att han uppmanar sina medbröder att inte be att de skall bli befriade från lidande, utan be att de mitt i lidandet skall kunna förhärliga Gud och visa på Guds rike. Livet här på jorden kan vara tungt, men om man ser livet ur evighetsperspektiv får man andra insikter än då man stirrar sig blind på det som är här och nu.

Som han själv skriver om sina troende medfångar:
En del människor går genom hela livet fria till det yttre men är fångar i sina hjärtan, slavar under syndens band. De här männen däremot för en miserabel tillvaro inne i fängelset men i sina hjärtan är de fria som fåglar som svävar över bergstopparna! De älskar Jesus av hela hjärtat.

Enligt en ledare för en konservativ kristen rörelse, som jag läste om, har ingen kyrka fått fler medlemmar för att de försökt anpassa sig till samhället och bli mer liberala. Men de kyrkor som anses konservativa och håller fast vid Bibelns ord växer. Den underjordiska kyrkan i Kina, som vägrar att anpassa sig, som håller sig till Guds ord och därför får utstå så mycket förföljelse, den växer, skriver broder Yun. Där kommer människor till tro, där får man uppleva mirakel. Broder Yun uppmanar också de västerländska kyrkorna att hålla fast vid Guds ord och handla enligt det!

Broder Yun skriver:
Många kristna har också frågat mig varför det förekommer så mycket av under och tecken i Kina, men så litet av det i väst. I väst har ni så mycket. Ni har försäkringar för allting. På så sätt behöver ni inte Gud. När min far var döende i magcancer sålde vi allt vi hade för att han skulle kunna få hjälp. När allt var slut var Gud vårt enda hopp. Vi vände oss till honom i bön och upplevde hur han svarade och botade min far. Vi resonerade då som så, att om Gud kunde göra detta, kunde han göra vad som helst, så vår tro växte och vi har fått se många mirakler … De största undren vi ser i Kina handlar inte om helbrägdagörelser eller något annat, utan om liv som blir förvandlade genom evangelium … Det är inte på undren vi fäster blicken utan på Jesus.

Är Gud också vårt enda hopp? Skulle vi fortsätta att följa Jesus om det innebar att vi fick lida förföljelse? Om vi för vår tros skull blev tvungna att lämna allt, och lida, skulle vi då fortsättningsvis hålla fast vi tron?

Pamela Ahlskog

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Himlen-finns-pa-riktigt-2– En liten pojkes häpnadsväckande
   berättelse om sitt besök i himlen

Författare: Todd Burpo, Lynn Vincent
Pris: 4,00 €

Sidantal: 206

Bindning: Pocket

Förlag: Gospel Media

ISBN: 987-91-86935-43-6

Tänker du ofta på himlen? Och då menar jag om du tar med himlen i dina planer och ditt sätt att förhålla dig till omvärlden? Då jag läste boken Himlen finns på riktigt av Todd Burpo och Lynn Vincent fick jag en hälsosam påminnelse om att även om jag räknar med Jesus i mitt liv och ber om hans ledning är det ofta mina tankar och önskningar stannar på den här sidan av evigheten.

Boken är en riktigt gripande berättelse om den fyraårige Colton Burpo som mirakulöst överlever en allvarlig komplikation av en sprucken blindtarm. Både före och under operationen är hans tillstånd riktigt kritiskt och hans föräldrar, pastorsparet Todd och Sonja Burpo kämpar var för sig och tillsammans i en ångestfylld bönekamp där de också tar med sina församlingsmedlemmar.

Långt senare, när Colton har tillfrisknat börjar han berätta om sådana detaljer och upplevelser från himlen som han rimligtvis inte hade kunnat känna till i sin fyraåriga tankevärld. Det fantastiska är att detaljerna i pojkens berättelse stämmer överens med Bibeln beskrivningar. I boken finns det också citat och bibelhänvisningar. Det är hjärtevärmande att läsa när Colton berättar om hur han fick sitta i Jesu knä och bli tröstad eftersom han var så rädd. Här ett utdrag ur pappans berättelse: ”Det viktigaste jag lärde mig var att min bön hörs. Alla våra böner hörs. Jag hade varit kristen sedan jag var barn och varit pastor halva mitt liv, så jag trodde redan på det sedan tidigare. Men nu visste jag det. Hur då? Medan sköterskorna rullade bort min son som skrek ’Pappa, pappa låt dem inte ta mig!’ ... när jag var arg på Gud för att jag inte kunde vara hos min son, hålla honom och trösta honom, höll Guds son min son i sitt knä.” Det är nu mer än tio år sen Colton blev sjuk och Himlen finns på riktigt gavs första gången ut år 2010 när Colton hade hunnit fylla 11 år. När man inom familjen diskuterade vilket namn man skulle ge boken frågade mamman av Colton vad han ville att folk skulle få veta genom hans berättelse. Hans svar fick bli grunden till namnet på boken: ”Jag vill att de ska veta att himlen finns på riktigt.”Att döma av försäljningssiffrorna är det många som har fått veta detta vid det här laget, boken har nämligen sålts i över 5 miljoner exemplar.

Maria Vidjeskog

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Miraklet-Sta-Clara-2Författare: Carl-Erik Sahlberg
Pris: 16,00 €

Sidantal: 78
Bindning: Mjukband
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-87827-27-3

En bok som inspirerar och ger hopp

Jag har många gånger hört om församlingen S:ta Clara i Stockholm och om hur den från att ha varit en utdöende församling växte och blev en levande församling med mycket utåtriktat arbete. Därför var jag glad att få boken ”Miraklet S:ta Clara” i min hand.

Där ger Carl-Erik Sahlberg glimtar från församlingslivet och skriver om olika saker som är viktiga i den kristna tron och därmed väsentliga för att en församling ska kunna växa. Det är en rätt kort och en lättläst bok, men den rymmer mycket.

Boken är uppdelad i nio kapitel. De tre första kapitlen handlar om öppenhet och gemenskap. En församling ska inte vara en sluten enhet utan en öppen famn där alla är välkomna, ett ställe där man bryr sig om varandra och dit det är lätt att ta med sig nya.

Sahlberg berättar också hur de i stället för att vänta på att människorna skulle komma till dem började gå ut på gatorna för att nå folk. Så småningom skapades förtroende och många av dem som de mötte på gatan började också komma till kyrkan.

Kapitel fyra till sex handlar om hur livsviktigt det är att Jesus får stå i centrum i församlingen och hur viktigt det är att man vågar stå för sin tro. Det här tycker man kanske borde vara en självklarhet i en kristen församling, men är det alltid så?

Jag vill citera ett stycke ur kapitel fyra:
”När Petrus på tempelplatsen i Jerusalem fick frågan: ’Vad skall vi göra?’, så svarade han inte så där allmänt och allmänreligiöst: ’Ni ska tro på en högre makt’, utan rakt och tydligt: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn! (Apg.2:37–38).

När Paulus och Silas satt i fängelse i Filippi och en fångvaktare ängsligt kom och frågade: ’Vad ska jag göra för att räddas?’, så svarade inte Paulus: ’Ja, säg det? Sök i ditt inre! Det finns inga självklara svar.’ Nej, han svarade rakt och tydligt: Tro på Herren Jesus, så skall du bli räddad. (Apg.16:31).”

De tre sista kapitlen handlar bland annat om bön och den helige Andes kraft. Sahlberg skriver om vilken enorm kraft den helige Ande är: ”Denna dag kommer så en narkoman fram till mig och säger ungefär så här: ’Jag har pundat sedan slutet av 60-talet och jag märker, att det blivit färre pundare här.’ Det hade jag också lagt märke till och jag ville då passa på att fråga denna expert: ’Vad tror du det beror på?’ Då kom svaret blixtsnabbt från honom: ’Det beror på er!’ ’På oss?’, sa jag, ’Vi står här bara med lite fika och är allmänt bleka’. ’Nej’, replikerade han, ’den Ande som är i er är så stark, så här kan inte vi vara som håller på med sån’t här!’”

Det här är en bok som inspirerar och ger hopp! Vi får uppmuntra varandra att leva nära Jesus, att inte ge upp hoppet utan se möjligheterna, se vad vi gör bra och se vad vi kan utveckla.

Pamela Ahlskog

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Sorgens-gava-ar-en-vidgad-blick-2Med en ljus grundton av tacksamhet

Boken Sorgens gåva är en vidgad blick är skriven av Patrik Hagman, docent vid Åbo Akademi. Han drabbades av dubbel sorg då hans sexårige son Joel först dog i cancer, och två och ett halvt år senare hans fru Kika i hjärnblödning. I bakgrunden finns också hans pappas död, 16 år före Joels.

Att skriva boken blev ett sätt för Hagman att bearbeta dessa händelser och jag definierar den inte som en tröstebok till människor i sorg, utan som en bok av självbiografisk karaktär.

Jag kan genast säga att jag tycker om den. Bara det att någon tar itu med sorgen på djupet, i stället för att tiga ihjäl den, tycker jag om. Det senare är alltför vanligt i samhället av i dag.

Redan bokens titel tilltalar mig. Sorgens gåva är en vidgad blick. Titeln anger den ljusa grundton av tacksamhet som genomsyrar boken. Sorg behöver inte bara vara tungt och svårt, utan något gott kan följa i dess kölvatten. Sorg kan öppna ögonen för dimensioner i livet som man tidigare inte sett, och det kan berika livet.

Ärlighet

Jag kan inte heller låta bli att fastna för Hagmans ärlighet. Just då man kan tycka att han är kantig och självcentrerad, så säger han precis det. Han blottar mycket av sig själv, och fastän jag aldrig träffat honom får jag en viss bild av hurudan han är som person. Framför allt finns en uppriktig strävan efter att hitta ett fungerande, kristet sätt att leva som fungerar också då livskriser drabbar.

Han är uppvuxen i frikyrkosammanhang i Vasa och gör upp med de delar av frikyrkligheten som han inte tyckt att fungerar: den ytliga framgångsteologin, där sjukdom och död är ett trosmisslyckande. Han riktar också en viss kritik mot luthersk teologi, som han menar att är ett inrutat system som egentligen inte säger så mycket om hur man ska handskas med livet.

Även om jag tycker att han är lite för snabb i sitt avfärdande, kan jag i viss mån hålla med om kritiken. En predikan om rättfärdiggörelsen riskerar att lämna åt lyssnaren själv att brottas med de frågor och händelser livet kommer med. Själv har Hagman funnit störst hjälp hos ökenfäderna och medeltida mystiker.

Berättelserna kommer inte i kronologisk ordning, vilket är varken nödvändigt eller önskvärt, men för att göra det lättare för läsaren att hänga med i tidshoppen skulle kapitelrubriker ha varit till hjälp.

Öppnar upp för samtal

Boken innehåller många guldkorn av vishet och också delar som man kan kalla vittnesbörd. Det starkaste vittnesbördet står Hagmans pappa för. Han fick just före sin död konkret uppleva att hans synd är sonad, att han är frälst av nåd. Ett mycket berörande avsnitt!

I det sammanhanget är Hagmans intellektuella analyser av upplevelsen lite störande, likaså då han analyserar sin frus mående under Joels sjukdomstid, men samtidigt får jag intrycket att det helt enkelt är hans sätt att hantera livet.

Man kunde tro att en bok som handlar om så mycket sorg, skulle vara mörk och dyster. Det är den inte. Hagmans envisa betoning av tacksamheten gör boken ljus och hoppfull. Vår tid behöver den här typen av kristna livsberättelser. Det är svårt att nå nutidens människor med kristna dogmer och sanningar, men personliga, ärliga berättelser som genomsyras av kristen tro kan öppna upp för samtal. Det här är utan tvekan en bok jag kommer att återvända till.

Maria Boström

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Syner och drommarFörfattare: Tom Doyle och Greg Webster

Pris: 25,00 €

Sidantal: 270
Bindning: Mjukband

Förlag: Sjöbergs Förlag

ISBN: 978-91-88247-20

Jesus möter muslimer i drömmar

Inom den muslimska världen går evangeliet om Jesus framåt som aldrig förr i historien. Tom Doyles bok Syner och drömmar – Jesus uppenbarar sig för muslimvärlden är en ny bok bland flera andra som styrker och beskriver Guds mäktiga handlande i muslimers liv i vår egen tid.

Boken är utgiven år 2016 på Sjöbergs förlag och saluförs av SLEF-Media. Boken skildrar flera muslimers märkliga väg till Kristus, där en gemensam nämnare varit att de fått besök av Jesus själv i drömmar och visioner, till och med fyrtio nätter i rad! Mötena med Jesus i drömmarna gör dem inte kristna direkt, men bryter ner deras motstånd och väcker en hunger hos dem att få lära känna honom.

Bland imamer i Egypten, under pilgrimsresor till Mecka i Saudiarabien, inom den hemliga polisen i Syrien, i Iran, Jordanien, Irak, Afghanistan och på Västbanken leds muslimer av Jesus själv till Bibeln och till kristna som kan hjälpa dem till frälsningen i Kristus och till en tro och en sanning som de själva är beredda att sprida vidare och även dö för.

Doyle bjuder verkligen på intressanta och spännande berättelser samtidigt som han ger en del bakgrundsinformation och insyn i delar av den muslimska världen.

Bland muslimer finns allmänt två starka invändningar mot den kristna tron som ofta uttrycks med: ”Ni kristna tillber tre gudar” och ”Er bibel är förvanskad”.

Doyle skriver att när muslimer fått möta Jesus i drömmar försvinner dessa invändningar och ersätts av en intensiv längtan att lära sig mer om Jesus. Den utbredda skam som muslimer överlag lever under försvinner när de möter Jesus. De upplever sig plötsligt hedrade, varmt älskade och känner en intensiv glädje och frid. Drömmarna är ett led i en process till insikt om att Jesus Kristus har dött för deras synder och är vägen
till Gud och evigt liv.

Jag värdesätter Doyles bok för att han medger att han inte förstår allt det nya Gud gör i muslimvärlden just i vår tid och för att han tydligt sätter Bibeln över alla drömmar och visioner. I ett mellankapitel analyserar han fenomenet med Jesus-drömmar bland muslimer och ger en del rätt trovärdiga förklaringar som han kallar för ”gissningar”.

Trots fokuseringen på drömmar och visioner skriver Doyle, med stöd av genomförda undersökningar, att det absolut främsta skälet till att muslimer kommer till tro på Kristus är kärlek. Den kärleken ser de mellan de troende kristna – jämför Joh 13:35 – och får själva bli föremål för den. Här har vi var och en gyllene möjligheter att sprida evangeliet om Jesus och Guds rike.

Gud ger muslimer drömmar och syner närhelst det behagar honom. Vi kan och får ge muslimer kärlek, gästvänlighet och omsorg närhelst vi möter dem, Gud till ära och pris!

Albert Häggblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›