Den-himmelske-mannen– Bibelns mirakler i vår tid

Författare: Broder Yun och Paul Hattaway
Pris: 18,50 €

Sidantal: 280

Bindning: Mjukband

Förlag: Ljus i Öster

ISBN: 978-91-980982-2-8

I dagens Finland är vi rätt främmande för vad det innebär att lida för sin tro. Vi blir allt bekvämare och risken finns också att vi då förenklar tron och ”förminskar” Gud. Broder Yun i boken Den himmelske mannen fick verkligen uppleva vad det innebär att lida för sin tro. Det var inget lätt liv han hade, men han gav aldrig upp tron. Den gav honom styrka att orka vidare. Förunderligt nog kan han också se tiden av lidande, till exempel när han satt i fängelset, som en möjlighet att förhärliga Guds namn. Där får han vittna för många och många kommer till tro.

Att Broder Yun fick lida var inget tecken på att Gud hade övergivit honom. Han skriver att han uppmanar sina medbröder att inte be att de skall bli befriade från lidande, utan be att de mitt i lidandet skall kunna förhärliga Gud och visa på Guds rike. Livet här på jorden kan vara tungt, men om man ser livet ur evighetsperspektiv får man andra insikter än då man stirrar sig blind på det som är här och nu.

Som han själv skriver om sina troende medfångar:
En del människor går genom hela livet fria till det yttre men är fångar i sina hjärtan, slavar under syndens band. De här männen däremot för en miserabel tillvaro inne i fängelset men i sina hjärtan är de fria som fåglar som svävar över bergstopparna! De älskar Jesus av hela hjärtat.

Enligt en ledare för en konservativ kristen rörelse, som jag läste om, har ingen kyrka fått fler medlemmar för att de försökt anpassa sig till samhället och bli mer liberala. Men de kyrkor som anses konservativa och håller fast vid Bibelns ord växer. Den underjordiska kyrkan i Kina, som vägrar att anpassa sig, som håller sig till Guds ord och därför får utstå så mycket förföljelse, den växer, skriver broder Yun. Där kommer människor till tro, där får man uppleva mirakel. Broder Yun uppmanar också de västerländska kyrkorna att hålla fast vid Guds ord och handla enligt det!

Broder Yun skriver:
Många kristna har också frågat mig varför det förekommer så mycket av under och tecken i Kina, men så litet av det i väst. I väst har ni så mycket. Ni har försäkringar för allting. På så sätt behöver ni inte Gud. När min far var döende i magcancer sålde vi allt vi hade för att han skulle kunna få hjälp. När allt var slut var Gud vårt enda hopp. Vi vände oss till honom i bön och upplevde hur han svarade och botade min far. Vi resonerade då som så, att om Gud kunde göra detta, kunde han göra vad som helst, så vår tro växte och vi har fått se många mirakler … De största undren vi ser i Kina handlar inte om helbrägdagörelser eller något annat, utan om liv som blir förvandlade genom evangelium … Det är inte på undren vi fäster blicken utan på Jesus.

Är Gud också vårt enda hopp? Skulle vi fortsätta att följa Jesus om det innebar att vi fick lida förföljelse? Om vi för vår tros skull blev tvungna att lämna allt, och lida, skulle vi då fortsättningsvis hålla fast vi tron?

Pamela Ahlskog

• Beställ från SLEF-Media via webben ›