Syner och drommarFörfattare: Tom Doyle och Greg Webster

Pris: 25,00 €

Sidantal: 270
Bindning: Mjukband

Förlag: Sjöbergs Förlag

ISBN: 978-91-88247-20

Jesus möter muslimer i drömmar

Inom den muslimska världen går evangeliet om Jesus framåt som aldrig förr i historien. Tom Doyles bok Syner och drömmar – Jesus uppenbarar sig för muslimvärlden är en ny bok bland flera andra som styrker och beskriver Guds mäktiga handlande i muslimers liv i vår egen tid.

Boken är utgiven år 2016 på Sjöbergs förlag och saluförs av SLEF-Media. Boken skildrar flera muslimers märkliga väg till Kristus, där en gemensam nämnare varit att de fått besök av Jesus själv i drömmar och visioner, till och med fyrtio nätter i rad! Mötena med Jesus i drömmarna gör dem inte kristna direkt, men bryter ner deras motstånd och väcker en hunger hos dem att få lära känna honom.

Bland imamer i Egypten, under pilgrimsresor till Mecka i Saudiarabien, inom den hemliga polisen i Syrien, i Iran, Jordanien, Irak, Afghanistan och på Västbanken leds muslimer av Jesus själv till Bibeln och till kristna som kan hjälpa dem till frälsningen i Kristus och till en tro och en sanning som de själva är beredda att sprida vidare och även dö för.

Doyle bjuder verkligen på intressanta och spännande berättelser samtidigt som han ger en del bakgrundsinformation och insyn i delar av den muslimska världen.

Bland muslimer finns allmänt två starka invändningar mot den kristna tron som ofta uttrycks med: ”Ni kristna tillber tre gudar” och ”Er bibel är förvanskad”.

Doyle skriver att när muslimer fått möta Jesus i drömmar försvinner dessa invändningar och ersätts av en intensiv längtan att lära sig mer om Jesus. Den utbredda skam som muslimer överlag lever under försvinner när de möter Jesus. De upplever sig plötsligt hedrade, varmt älskade och känner en intensiv glädje och frid. Drömmarna är ett led i en process till insikt om att Jesus Kristus har dött för deras synder och är vägen
till Gud och evigt liv.

Jag värdesätter Doyles bok för att han medger att han inte förstår allt det nya Gud gör i muslimvärlden just i vår tid och för att han tydligt sätter Bibeln över alla drömmar och visioner. I ett mellankapitel analyserar han fenomenet med Jesus-drömmar bland muslimer och ger en del rätt trovärdiga förklaringar som han kallar för ”gissningar”.

Trots fokuseringen på drömmar och visioner skriver Doyle, med stöd av genomförda undersökningar, att det absolut främsta skälet till att muslimer kommer till tro på Kristus är kärlek. Den kärleken ser de mellan de troende kristna – jämför Joh 13:35 – och får själva bli föremål för den. Här har vi var och en gyllene möjligheter att sprida evangeliet om Jesus och Guds rike.

Gud ger muslimer drömmar och syner närhelst det behagar honom. Vi kan och får ge muslimer kärlek, gästvänlighet och omsorg närhelst vi möter dem, Gud till ära och pris!

Albert Häggblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›