David-Wilkerson-2– Korset, stiletten och mannen som trodde att allt var möjligt

Författare: Gary Wilkerson och R.S.B. Sawyer
Pris: 27,00 €

Sidantal: 344

Bindning: Inbunden

Förlag: Bornelings Förlag

ISBN: 978-91-7317-220-2

För många år sedan läste jag David Wilkersons verklighetsbaserade bok Korset och stiletten (originaltitel: The Cross and the Switchblade). Boken, som handlar om en mager landsortspastors brinnande iver att nå New Yorks slumkvartersgäng med evangeliet, har sedan utgivningen år 1962 blivit en verklig klassiker. Över 16 miljoner sålda exemplar världen över talar sitt tydliga språk.

Där Korset och stiletten utgjorde ett nedslag i Wilkersons verksamhet i slutet av 1950-talet, ger den nyutgivna biografin – som kort och gott bär namnet David Wilkerson – en mer heltäckande bild av vem denna gudsman egentligen var.

Det ord som bäst kunde beskriva Wilkerson är tveklöst pionjär. Han ville vandra de vägar som Gud kallade honom att gå, även om det innebar att trampa upp nya stigar.

Med hjälp av buktaleri och handdockor verkade han som uppskattad barnevangelist i den amerikanska Södern. Genom verksamheten i New York
upprättades otaliga hopplösa fall till att bli ansvarstagande tjänare i Guds rikes arbete.

Som predikant och författare valde han, likt en gammaltestamentlig profet, att aldrig kompromissa med Bibelns budskap, hur kontroversiellt det än i omgivningens ögon kunde tänkas vara.

David Wilkerson är skriven av Wilkersons son, Gary Wilkerson, och kännetecknas av stor kärlek, men också av djup ärlighet, vad gäller både bättre och sämre sidor hos den kända evangelisten. Stora skaror betraktade den ständigt resande väckelsepredikanten med vördnad, samtidigt som hustrun och barnen fick utstå medaljens baksida: en många gånger såväl fysiskt som mentalt frånvarande make och far.

Även om Wilkerson på många sätt var en verklig gudsman bar han under stor del av livet en gnagande oro gällande sitt eget förhållande till Gud. Gjorde han tillräckligt mycket? Var han faktiskt älskad? Åtminstone en del av dessa bekymmer härrörde från uppväxten i ett hem präglat av en många gånger strikt och begränsande väckelsefromhet.

Ur ett evangeliskt perspektiv är det, med det ovan nämnda i åtanke, intressant att läsa hur den åldrande Wilkersons förtröstan på Gud allt mer fördjupades.

Under den aktivare delen av livet hade Wilkersons gudsförtröstan tagit sig uttryck i att han, ofta efter långa tider av hängiven bön, kunde ge sig in i de mänskligt sett mest riskfyllda projekt – han förtröstade på Gud i det han gjorde.

Men under den senare delen av livet insåg han att han också fick förtrösta på Gud i det han var: en förlåten syndare som kunde lita på och vila i Kristi fullbordade verk.

David Wilkerson levde och verkade i ett frikyrkligt sammanhang, alltså innehåller berättelsen om honom ett och annat som ur teologiskt perspektiv skiljer sig från ett lutherskt synsätt. Det oaktat är David Wilkerson en intressant och läsvärd bok om en av 1900-talets mer
kända kristna profiler.

David Forsblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›