Miraklet-Sta-Clara-2Författare: Carl-Erik Sahlberg
Pris: 16,00 €

Sidantal: 78
Bindning: Mjukband
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-87827-27-3

En bok som inspirerar och ger hopp

Jag har många gånger hört om församlingen S:ta Clara i Stockholm och om hur den från att ha varit en utdöende församling växte och blev en levande församling med mycket utåtriktat arbete. Därför var jag glad att få boken ”Miraklet S:ta Clara” i min hand.

Där ger Carl-Erik Sahlberg glimtar från församlingslivet och skriver om olika saker som är viktiga i den kristna tron och därmed väsentliga för att en församling ska kunna växa. Det är en rätt kort och en lättläst bok, men den rymmer mycket.

Boken är uppdelad i nio kapitel. De tre första kapitlen handlar om öppenhet och gemenskap. En församling ska inte vara en sluten enhet utan en öppen famn där alla är välkomna, ett ställe där man bryr sig om varandra och dit det är lätt att ta med sig nya.

Sahlberg berättar också hur de i stället för att vänta på att människorna skulle komma till dem började gå ut på gatorna för att nå folk. Så småningom skapades förtroende och många av dem som de mötte på gatan började också komma till kyrkan.

Kapitel fyra till sex handlar om hur livsviktigt det är att Jesus får stå i centrum i församlingen och hur viktigt det är att man vågar stå för sin tro. Det här tycker man kanske borde vara en självklarhet i en kristen församling, men är det alltid så?

Jag vill citera ett stycke ur kapitel fyra:
”När Petrus på tempelplatsen i Jerusalem fick frågan: ’Vad skall vi göra?’, så svarade han inte så där allmänt och allmänreligiöst: ’Ni ska tro på en högre makt’, utan rakt och tydligt: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn! (Apg.2:37–38).

När Paulus och Silas satt i fängelse i Filippi och en fångvaktare ängsligt kom och frågade: ’Vad ska jag göra för att räddas?’, så svarade inte Paulus: ’Ja, säg det? Sök i ditt inre! Det finns inga självklara svar.’ Nej, han svarade rakt och tydligt: Tro på Herren Jesus, så skall du bli räddad. (Apg.16:31).”

De tre sista kapitlen handlar bland annat om bön och den helige Andes kraft. Sahlberg skriver om vilken enorm kraft den helige Ande är: ”Denna dag kommer så en narkoman fram till mig och säger ungefär så här: ’Jag har pundat sedan slutet av 60-talet och jag märker, att det blivit färre pundare här.’ Det hade jag också lagt märke till och jag ville då passa på att fråga denna expert: ’Vad tror du det beror på?’ Då kom svaret blixtsnabbt från honom: ’Det beror på er!’ ’På oss?’, sa jag, ’Vi står här bara med lite fika och är allmänt bleka’. ’Nej’, replikerade han, ’den Ande som är i er är så stark, så här kan inte vi vara som håller på med sån’t här!’”

Det här är en bok som inspirerar och ger hopp! Vi får uppmuntra varandra att leva nära Jesus, att inte ge upp hoppet utan se möjligheterna, se vad vi gör bra och se vad vi kan utveckla.

Pamela Ahlskog

• Beställ från SLEF-Media via webben ›