Boktips-Bibelns-roda-trad-LNummelaFörfattare: Leif Nummela
Pris: 12,00 €

Sidantal: 200

Bindning: Mjukband
Förlag: Kustannus Oy Uusi Tie

ISBN: 978-951-619-549-3

Snabbguide genom Bibeln.

Bibelns röda tråd ger oss en snabb guidning genom Bibeln från dess första blad till det sista. Den innehåller mycket biblisk historia som anknyter till oss idag.

Mycket av innehållet kände jag igen eftersom jag är instruktör i Bibeläventyret. Boken är lättläst och läsningen gav mig mycket uppbyggligt, även en del aha-upplevelser.

Bibelns röda tråd innehåller också bibelstudier som man kan fördjupa sig i, på egen hand. ”Det lönar sig inte att nöja sig bara med Jesus-bilder som andra ger oss”, är rådet vi får. Författaren ber oss läsa och ta reda på mera om Bibelns röda tråd: ”Endast genom Kristus öppnar sig Bibeln som en enhetlig helhet. Endast genom Kristus öppnas också historien och vårt eget livs mening. Kristus är nyckeln till all existens.”

Boken har gett mig mera hunger efter Guds ord, och jag inbjuder också dig till ”andlig motion” och goda lässtunder med Bibelns röda tråd. Denna bok gjorde mig gjorde mig varm i hjärtat och jag har nu en bok som jag kommer att återvända till jämsides med Bibeln. Där får jag förundras över Guds stora frälsningsplan i Jesus Kristus, där både du och jag är med.

Desirée Åhman

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Karleken-i-Hoga-Visan-2Författare: Bengt Djupsjöbacka
Pris: 5,00 €

Sidantal: 96

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-23-2

En introduktion till Höga Visan.

Bengt Djupsjöbackas bok, Kärleken i Höga Visan, är en liten bok som i fyra bibelstudier går igenom de centrala dragen i Bibelns Höga Visa.

I de olika kapitlen tar Djupsjöbacka upp olika teman. Det inledande avsnittet handlar om de olika dimensionerna i och sätten att förstå kärlekshistorien i Höga Visan, hur boken dels handlar om Salomo och flickan Sulamit och dels om Kristus och de troende. De senare avsnitten handlar om förhållandet mellan brudgummen och bruden och dess olika skeden och om bruden, hennes kännetecken och hur hon lever sitt liv.

Man kan gott läsa Kärleken i Höga Visan som en introduktion till bibelboken. Förutom författarens egna reflektioner presenteras också några andra teologers och tolkningstraditioners infallsvinklar på texterna. Det är också givande är att läsa om den judiska läsningen av Höga Visans texter.

I den inledande delen av boken berättas för övrigt att man enligt judisk uppfattning behöver vara minst trettio år för att kunna tillgodogöra sig innehållet i Höga Visan. Lite vägledning kan säkert vara på sin plats för vem som helst.

I boken dras även paralleller till dagens kyrka och kyrkopolitiska situation, som kan te sig nedslående. I detta sammanhang konstaterar Djupsjöbacka att så länge vi har Jesus hos oss – i ordet och sakramenten – har vi allt skäl att vara frimodiga: ”Bland oss som har Kristus mitt ibland oss borde ord som omöjligt och hopplöst vara portförbjudna. Kristus lämnar inte sin kyrka”.  

Mirjam Stenlund bidrar med stämningsfulla illustrationer till texten.

Henrica Lillsjö

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Urtidens-budskap-till-nutidenFörfattare: Bengt Djupsjöbacka
Illustrationer: Mirjam Stenlund
Pris: 14,00 €
Sidantal: 112
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-58-4

När jag fick Bengt Djupsjöbackas nya bok på posten hade jag just tragglat mig igenom en nyligen utkommen bok om medeltidens kristendom. På något sätt känns det bra att ha denna läsupplevelse i bakgrunden när jag tar mig an Urtidens budskap till nutiden. Studier över bibelns elva första kapitel. De frågor som författaren tar upp har nämligen på ett eller annat sätt engagerat kristenheten i 2000 år.

Boken bygger på bibelstudier som författaren hållit på ett par seniorläger på lägerområdet Klippan. Han framhåller redan i förordet att han hoppas att publiceringen av bibelstudierna skall stimulera intresset för den bibliska urhistorien och att den skulle få bli till välsignelse för oss som lever i dag och som brottas med de alltid aktuella frågorna: Vem är jag? Varifrån kommer jag och vart är jag på väg? Vad är Guds vilja med mitt liv?

I sex avsnitt lotsar författaren därefter läsaren genom elva centrala kapitel i Bibelns första bok, från skapelsen till Babels torn. I texten betonas kopplingen mellan berättelserna i Bibelns fösta bok och den senare frälsningshistorien. Samma Ord och Ande som i begynnelsen skapade vår jord och allt som lever här, skapar än i dag genom Ordet och Anden nya människor, pånyttfödda människor.

I boken beskrivs de välkända berättelserna i ett sammanhang som fördjupar förståelsen och indirekt antyder svaret på de frågor som ställdes i förordet: I den bibliska människosynen ges människan (du och jag) ett värde som är närmast ofattbart, men vi har också fått ett samvete med ett speciellt ansvar.

Har vi verkligen förstått vad detta innebär? Som till exempel att kunna känna skuld, men samtidigt att kunna tro och ta emot budskapet: Dina synder är förlåtna. Gå i frid!

I en kort recension är det inte möjligt att på ett rättvist sätt lyfta fram alla de aspekter som belyses av författaren via djupdykningar i den bibliska grundtextens mångfaldighet.

Särskilt kan dock lyftas fram bokens sista avsnitt om Babels torn – en text som sällan utläggs. Babels torn var ett människoverk som byggdes nedifrån. Till skillnad från detta är Kyrkan ett bygge ovanifrån, ett bygge som föddes på pingstdagen och som förenar oss i samma tro, samma dop, samma hopp och i samma strid.

Den historiska ansatsen som anläggs i boken ser jag som särskilt fruktbar, och den leder också omedelbart till en mängd reflektioner. Särskilt tankeväckande för mig som historiker var påminnelsen om att historien började på skapelsens fjärde dag i och med att Gud skiljde natten från dagen.

Sedan den dagen har dagarna, månaderna och åren följt på varandra och skall så göra till tidens slut. När tiden löpt ut för vår värld kommer den gamla i synd fallna världen att gå under, men en ny värld väntar enligt Herrens löfte.

I vår oroliga värld där man diskuterar universums ålder, Big Bang och hela världsalltets ålder ger konstaterandet om historien en slags lugnande trygghet: Gud har skapat även tiden och historien har en början och ett slut. Vårt liv har däremot ett evighetsvärde. Konstaterandet kräver inget tillägg.

Henry Nygård

• Beställ från SLEF-Media via webben ›