Karleken-i-Hoga-Visan-2Författare: Bengt Djupsjöbacka
Pris: 5,00 €

Sidantal: 96

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-23-2

En introduktion till Höga Visan.

Bengt Djupsjöbackas bok, Kärleken i Höga Visan, är en liten bok som i fyra bibelstudier går igenom de centrala dragen i Bibelns Höga Visa.

I de olika kapitlen tar Djupsjöbacka upp olika teman. Det inledande avsnittet handlar om de olika dimensionerna i och sätten att förstå kärlekshistorien i Höga Visan, hur boken dels handlar om Salomo och flickan Sulamit och dels om Kristus och de troende. De senare avsnitten handlar om förhållandet mellan brudgummen och bruden och dess olika skeden och om bruden, hennes kännetecken och hur hon lever sitt liv.

Man kan gott läsa Kärleken i Höga Visan som en introduktion till bibelboken. Förutom författarens egna reflektioner presenteras också några andra teologers och tolkningstraditioners infallsvinklar på texterna. Det är också givande är att läsa om den judiska läsningen av Höga Visans texter.

I den inledande delen av boken berättas för övrigt att man enligt judisk uppfattning behöver vara minst trettio år för att kunna tillgodogöra sig innehållet i Höga Visan. Lite vägledning kan säkert vara på sin plats för vem som helst.

I boken dras även paralleller till dagens kyrka och kyrkopolitiska situation, som kan te sig nedslående. I detta sammanhang konstaterar Djupsjöbacka att så länge vi har Jesus hos oss – i ordet och sakramenten – har vi allt skäl att vara frimodiga: ”Bland oss som har Kristus mitt ibland oss borde ord som omöjligt och hopplöst vara portförbjudna. Kristus lämnar inte sin kyrka”.  

Mirjam Stenlund bidrar med stämningsfulla illustrationer till texten.

Henrica Lillsjö

• Beställ från SLEF-Media via webben ›