Guldkorn-2– Fyra skrifter av Fredrik Gabriel Hedberg

Redaktör: Leif Erikson och Brita Jern

Pris: 10,00 €

Sidantal: 116

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-33-1

En inblick i Hedbergs liv och trosuppfattning som berör.

Namnet Fredrik Gabriel Hedberg är säkerligen bekant för de flesta. Jag var själv ganska obekant med denne Hedberg, så därför väntade jag ivrigt på den jubileumsskrift som utlovades av SLEF-Media år 2011. Skriften Guldkorn gavs ut år 2011 med anledning av att det då ått 200 år sedan den evangeliska rörelsens upphovsman föddes. Boken innehåller fyra texter skrivna av Hedberg samt en inledande presentation av författaren. När jag väl hade fått boken i min hand började jag läsa och märkte att boken inte bara ger en inblick i Hedbergs liv och trosuppfattningar, men också förklarade mig och min trosuppfattning i klara och tydliga ord.

Den text som berörde mig direkt, och som också var en aha-upplevelse, var den första, ett brev som Hedberg antas ha skrivit till sina föräldrar för att återge sin version av de händelser och stridigheter som konflikten med pietisterna hade fört med sig. Han beskriver också den andliga kamp som han under 17 års tid gått igenom ända sedan sin ungdomstid. Texten tilltalade mig eftersom jag kan känna igen mig på så många punkter. Många av de svårigheter Hedberg fick utkämpa har jag också stött på och i brevet blir de beskrivna i ord. Ofta kan kristna mer eller mindre omedvetet falla in i ett mönster där vi tror att lagiskt tänkande och en daglig andlig kamp för oss närmare Gud: om vi läser Bibeln och ber dagligen, om vi aktivt går i gudstjänst och bekänner våra synder – då får vi ta emot Guds nåd. Men då har vi tappat fokus. Visst ska vi göra allt detta, men inte i tron att det för oss närmare Gud. Hedberg påminner oss om att Guds nåd inte ges på grund av människans kamp. Istället borde vi ge upp vår egen kamp, inse att vi i oss själva inte kan bli frälsta, och tro på evangeliet att Guds nåd och syndernas förlåtelse ges oss gratis utan att vi kan förtjäna det. Tron är inte ett människoverk, och det behöver vi bli påminda om dagligen.

Jubileumsskriften innehåller också två sändebrev samt en bön som alla är givande och läsvärda. I Sändebrevet från 1869 skriver Hedberg bland annat att trons fasta grund är Guds ord, och inte beroende av känslor, eftersom känslorna är flyktiga. Han skriver att dopet ger oss en fast grund som varken är beroende av våra känslor, erfarenheter eller handlingar, för Gud har utfört sitt nådeverk i oss ”innan vi ännu kunde vänta oss det eller ens ha någon vilja i detta avseende” (s. 81).

Jubileumsskriften är läsvärd för ung som gammal, och jag vill poängtera att den är särskilt läsvärd för de unga. Min läsupplevelse lärde mig mera om min tro och min kristna gemenskap samt gav vägledning i de svåra frågor som möter oss varje dag. Trots att 200 år skiljer oss åt märkte jag att Hedberg kunde förstå mig också om han levde i dag.

Annette Byskata

• Beställ från SLEF-Media via webben ›