Det-hander-nar-du-vilar-2Författare: Tomas Sjödin
Pris: 27,50 €
Sidantal: 206
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-951-5-50794-5

Författaren Tomas Sjödin är efter romanen Tusen olevda liv inom mig tillbaka på det litterära område som har blivit hans markör. I Det händer när du vilar återgår han till ett självbiografiskt författarskap. I den aktuella boken sammanflätar han de egna upplevelserna och reflektionerna med intryck från den judiska sabbatstraditionen.

Sjödins bakgrund är pingströrelsen, där han också för närvarande verkar som pastor. Han har sedan 1993 gett ut ett tiotal böcker. Dessa har fått bred genomslagskraft inom den svenska kristenheten. Han böcker är också lättillgängliga för mänskor som inte är bekanta med de kristna termerna och språket. Som sommarpratare i Sveriges radio han har nått en stor publik och rönt stor uppskattning. Sjödins erfarenhet av att förlora två av sina barn som tonåringar genomsyrar hans författarskap.

Sjödin går i Det händer när du vilar till motangrepp mot ett liv som levs i oavbruten uppkoppling och med uppgifter som ständigt skall göras. Det är ett väl formulerat angrepp som tar sin utgångspunkt i den judiska sabbatstraditionen.

Han berättar om sina erfarenheter från möten med ortodoxa judar och om sitt deltagande i sabbatstraditionerna. Härifrån plockar Sjödin ut ett antal hållpunkter som han hänger upp sin tanke om vilan på. Han gör det övertygande och läsningen är behaglig. Hans formuleringar är skickligt sammansatta och tänkvärda och läsaren får troligtvis mest ut av boken genom att läsa i en behärskad takt.

Trots den fokuserade inriktningen på vilan så argumenterar Sjödin inte mot ett aktivt liv. Och härigenom blir han även trovärdig. Att vara verksam är något gott. Problemen uppkommer då man inte mer kan avstå från oavbruten sysselsättning. Därför är det också konsekvent att boken utmynnar i kapitlet Den eviga vilan vimlar av liv. Sjödins reflektioner om vilan leder till evigheten.

Just ifråga om evighetshoppet blir Sjödin som mest närvarande och personlig. Som så ofta, är det mest personliga det mest gemensamma. Tonen är samtalande, inte undervisande. Sjödins längtan efter att igen träffa de barn han förlorat blir tydlig. Och i detta crescendo lyckas han måla upp en evighetsbild som är inbjudande.

Kan en bok karakteriseras som en själavårdande självutvecklingsbok med klangbotten i den judisk-kristna traditionen, så kommer Det händer när du vilar nära. Jag hade innan läsningen av boken inte egentligen begrundat behovet av regelbunden vila. Däremot hade jag märkt att det ständiga arbetet och uppgifterna kräver avbrott. Här inspirerar Sjödin till utforskande av nya mönster som kan leda till förändring av livsstil och kanske för någon också till förändring av livskurs.

Daniel Djupsjöbacka

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Konsten-att-alska– Åtta tips att hålla kärleken levande

Författare: Vivan och Boris Salo
Pris: 5,00 €
Sidantal: 18
Bindning: Häftad
Förlag: ViBoSa
ISBN: 978-952-5607-00-3

Tänk om det inte är frågan om vad man skall göra för att bli älskad utan att lära sig älska.

Med den tanken inleder Vivian och Boris Salo publikationen Konsten att älska. De har båda under en lägre tid varit engagerade i äktenskapsarbete och under de senaste åren också introducerat äktenskapskurser i Finland. Inför mitt eget äktenskap deltog jag i en såkallad prepkurs för äktenskap, tillsammans med min fästman och skaffade då den här skriften för att det kändes som en god investering.

I Konsten att älska utgår paret Salo från åtta satser som professor Kaarina Määttä kommit fram till i sin undersökning om vad som behövs för att äktenskap ska fungera. Resonemangen resulterar i åtta goda tips för att hålla kärleken levande.

Måste man lära sig kärlekens konst nu då? Ja, varför inte? Vivan och Boris Salo menar att liksom vi går i bilskola för att kunna ratta rätt i trafiken och bli goda bilister har vi också orsak att lära oss älska på nytt och på nytt och utveckla kärleken. ”Det finns inte något förhållande som inte kan bli bättre.

Skriften är på bara 18 sidor och tog för mig cirka 30 minuter att läsa och då hann jag även markera viktiga saker i texten. Konsten att älska är en bra sammanfattning av de tjocka relationsböckerna och kan läsas klar vid frukostbordet. Det finns även punkter att fundera på efter varje sats vilket ger chans till samtal och eftertanke.

Maria Sundstedt

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Tankvart-och-tankvart-2Författare: Boris Salo
Pris: 25,00 €
Sidantal: 136
Bindning: Inbunden
Förlag: ViBoSa
ISBN: 978-952-5607-32-1

När jag fick Boris Salos bok TANKVÄRT och tänkvärt i min hand hade jag ingen aning om vilken rolig men också tankeväckande bok det var frågan om.

Boris har under årens lopp samlat på tänkvärda citat, finurliga uttryck och kluriga vitsar om livet, kärleken, relationer, samhället, olika ålderskategorier med mera och sammanställt dem till denna bok. Jag har känt igen mig i många av citaten och boken har gett mig många leenden och skratt, men också allvarliga visdomsord att tänka på.

Boken har vackert färgade sidor och bilder som gör att den är mycket lättläst. Den är indelad i olika kategorier, så om man behöver någon rolig vers till ett tal eller ett födelsedagskort kan man enkelt hitta sådana i boken.

Några smakprov från boken vill jag ge er för att inspirera er att vilja läsa mera:

”Det är nog viktigt att älska sin nästa, men jag tycker man skall älska sin nuvarande.”

”När jag var 14 år var min far så besvärlig att jag knappt kunde tåla honom. Nu är jag 21 år och överraskad av hur mycket den mannen lärt sig på sju år.”

”En man berättade: ”En kväll diskuterade frun och jag det ena och det andra. Efter en stund kom vi in på eutanasi. Jag sa till henne ’Om det någon gång händer mig något så tillåt inte att jag blir liggande raklång med näring från en flaska. Stäng bara av alla apparater som håller mig vid liv!’ Då reste sig min fru, stängde av TV:n, kopplade ur datorn, tog smarttelefonen som låg i famnen och hällde ut min öl i vasken. Kvinnor är snabba att ta livsviktiga beslut.”

Önskar er roliga avkopplande lässtunder med denna bok!

Tina Granfelt

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Upptack-karlekens-olika-sprak-for-barn-2Författare: Gary Chapman & Ross Campbell
Pris: 23,50 €
Sidantal: 224
Bindning: Inbunden
Förlag: Gospel Media
ISBN: 978-91-86935-54-2

När jag fick syn på boken Upptäck kärlekens olika språk för barn blev jag genast nyfiken. Tidigare har jag läst böcker av både Gary Chapman och Ross Campbell och tyckt om deras böcker. Om de nu tillsammans skrivit en bok borde den vara läsvärd, tänkte jag − och det var den!

Alla älskar vi väl våra barn – men frågan är om barnen verkligen känner sig älskade! Då vi visar vår kärlek till barnen på rätt sätt, genom att använda det ”språk” som barnet känner sig älskat med, ger vi barnet redskap att utvecklas och mogna.

Villkorslös kärlek är en viktig grund i barnuppfostran. När ditt barn upplever villkorslös kärlek och tilltalas på sitt eget kärleksspråk fylls dess känslotank. Om känslotanken är full har barnet lättare att ta emot uppfostran och tillrättavisning.

Varje barn (och även varje vuxen) har enligt författarna ett särskilt sätt att förstå och ta in kärlek på. Dessa fem ”språk” är: fysisk beröring, bekräftande ord, tid tillsammans, gåvor och tjänster.

Exemplen i boken är många och varje kärleksspråk beskrivs. Man får också tips på hur man kan ta reda på vilket som är barnets specifika ”språk” och också hur man skall lära sig att använda det.

De sista kapitlen i boken tar upp ämnen som vrede, sorg, ensamstående föräldrar och kärleksspråken i äktenskapet.
Att vara förälder är inte alltid lätt men båda författarna uppmuntrar läsarna att inte glömma Guds löften till oss, i till exempel Ps 37:25-26 och Jes 41:10.

En läsvärd bok i första hand för föräldrar, men också mor- och farföräldrar kan ha nytta av den. Egentligen är det en bok för alla som umgås med barn.

Lillemor Enlund

• Beställ från SLEF-Media via webben ›