Det-hander-nar-du-vilar-2Författare: Tomas Sjödin
Pris: 27,50 €
Sidantal: 206
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-951-5-50794-5

Författaren Tomas Sjödin är efter romanen Tusen olevda liv inom mig tillbaka på det litterära område som har blivit hans markör. I Det händer när du vilar återgår han till ett självbiografiskt författarskap. I den aktuella boken sammanflätar han de egna upplevelserna och reflektionerna med intryck från den judiska sabbatstraditionen.

Sjödins bakgrund är pingströrelsen, där han också för närvarande verkar som pastor. Han har sedan 1993 gett ut ett tiotal böcker. Dessa har fått bred genomslagskraft inom den svenska kristenheten. Han böcker är också lättillgängliga för mänskor som inte är bekanta med de kristna termerna och språket. Som sommarpratare i Sveriges radio han har nått en stor publik och rönt stor uppskattning. Sjödins erfarenhet av att förlora två av sina barn som tonåringar genomsyrar hans författarskap.

Sjödin går i Det händer när du vilar till motangrepp mot ett liv som levs i oavbruten uppkoppling och med uppgifter som ständigt skall göras. Det är ett väl formulerat angrepp som tar sin utgångspunkt i den judiska sabbatstraditionen.

Han berättar om sina erfarenheter från möten med ortodoxa judar och om sitt deltagande i sabbatstraditionerna. Härifrån plockar Sjödin ut ett antal hållpunkter som han hänger upp sin tanke om vilan på. Han gör det övertygande och läsningen är behaglig. Hans formuleringar är skickligt sammansatta och tänkvärda och läsaren får troligtvis mest ut av boken genom att läsa i en behärskad takt.

Trots den fokuserade inriktningen på vilan så argumenterar Sjödin inte mot ett aktivt liv. Och härigenom blir han även trovärdig. Att vara verksam är något gott. Problemen uppkommer då man inte mer kan avstå från oavbruten sysselsättning. Därför är det också konsekvent att boken utmynnar i kapitlet Den eviga vilan vimlar av liv. Sjödins reflektioner om vilan leder till evigheten.

Just ifråga om evighetshoppet blir Sjödin som mest närvarande och personlig. Som så ofta, är det mest personliga det mest gemensamma. Tonen är samtalande, inte undervisande. Sjödins längtan efter att igen träffa de barn han förlorat blir tydlig. Och i detta crescendo lyckas han måla upp en evighetsbild som är inbjudande.

Kan en bok karakteriseras som en själavårdande självutvecklingsbok med klangbotten i den judisk-kristna traditionen, så kommer Det händer när du vilar nära. Jag hade innan läsningen av boken inte egentligen begrundat behovet av regelbunden vila. Däremot hade jag märkt att det ständiga arbetet och uppgifterna kräver avbrott. Här inspirerar Sjödin till utforskande av nya mönster som kan leda till förändring av livsstil och kanske för någon också till förändring av livskurs.

Daniel Djupsjöbacka

• Beställ från SLEF-Media via webben ›