Stanna-eller-inte-stanna-2Författare: Svante Lundgren
Pris: 25,00 €
Sidantal: 187
Bindning: Mjukband
Förlag: Fontana Media
ISBN: 978-951-550-754-9

Om de kristnas ställning i dagens Mellanöstern

Pingsten, den världsvida Kyrkans födelsedag, innebar en pangstart för den kristna missionen. Apostlagärningarnas andra kapitel berättar om hur människor från alla väderstreck hade samlats till Jerusalem då den helige Ande blev utgjuten. Många av dem kom till tro på Herren Jesus och tog med sig sin nyfunna tro till sina hemtrakter. Det var alltså inte bara till Europa som evangeliet om Jesus så småningom spreds genom Paulus missionsresor, utan från allra första början också mot norr, nordost, öst, sydöst, syd och sydväst. Detta har en stor del av västvärldens kristna glömt bort.

I sin bok, Stanna eller inte stanna påminner Svante Lundgren på ett mycket förtjänstfullt sett om de kristna kyrkor som fortfarande existerar i de ofta muslimdominerade länderna i Mellanöstern. Boken innehåller både gripande berättelser och tänkvärda statistiska siffror om de kristnas utsatta situation i framför allt fyra länder som Lundgren beskriver, d.v.s. Turkiet, Irak, Libanon och Israel/Palestina.

Den kristna kyrkans närvaro i Mellanöstern är på sikt hotad, dels på grund av förföljelse av de kristna och dels på grund av att många kristna emigrerar till väst. Den här problematiken påverkar inte bara dessa länder, utan det drabbar hela kristenheten som ju har sina rötter just i Mellanöstern. Vi kristna i väst utgör numera en minoritet av kristenheten. Nu är det dags att inte bara tänka på oss själva och på vår situation, utan lida med dem som lider (1 Kor 12:26). Det första steget är att ta reda på hur andra kristna har det. Läs därför Svante Lundgrens bok om de kristna i Mellanöstern.

Albert Häggblom

• Beställ från SLEF-Media via webben ›