Oradd-som-ett-lamm-2– Pastor Samuel Lamb
   och den underjordiska kyrkan i Kina

Författare: Ken Anderson
Pris: 9,50 €

Sidantal: 206

Bindning: Inbunden

Förlag: Timoteus Förlag

ISBN: 978-91-89414-11-2

Om orädda kristna i Kina

Orädd som ett lamm handlar om en av märkesmännen i Kinas kristenhet, Samuel Lamb. Hans livshistoria och boken om honom, ger en god inblick i de kristnas villkor i Kina. Samuel Lamb är idag en älskad pastor som leder en mer eller mindre otillåten husförsamling, till största delen bestående av ungdomar, trots att han själv är 88 år.

Gud rustade honom för denna uppgift genom tjugo års fängelse, dit han sattes för att han hade förkunnat evangeliet. I fångenskapen utsattes han dagligen för systematisk hjärntvätt i syfte att han skulle avsäga sig sin kristna tro. Trots detta fortsatte han att vittna om sin Frälsare.

Idag består hans husförsamling av närmare tusen medlemmar. Den är konstant utsatt för bevakning, attacker, konfiskering och har flera gånger stängts.

Orädd som ett lamm är en bok som andas lugn, trygghet, och som i mycket ödmjuka ordalag återger den möda och trofasthet som präglar Samuel Lambs tjänst för Kristus. Samuel Lambs livsberättelse öppnar ögonen för hur bra vi trots allt har det som kristna i Finland. Den föder också ett behov av att be för våra kristna bröder och systrar i Kina. Boken passar också bra som högläsningsbok i grupper.

Här följer ett utdrag ur boken:
En morgon steg en polis uppför trapporna på Da Ma Zhan 35 och bad att få träffa muk si.
”Jag är den ansvarige”, sade Samuel till honom.
- - -
Polismannen mönstrade kapellet ett tyst ögonblick. Samuel stod och iakttog polisen – och bad.
”Det här är olagligt”, sade polisen. "Det är en icke-registrerad kyrka. Du måste omedelbart stänga den för allmänheten."
”Det kan jag inte”, svarade Samuel så varmt han kunde. ”Det här är Guds verk. Han har kallat mig att sköta om det.”
”Du har inget val. Lägg ner eller ta konsekvenserna.”
- - -
”Jag har tillbringat mer än tjugo år i fängelse för att ha predikat min Herre Jesu evangelium”, sade Samuel. Han tvekade, medveten om vikten av att väga varje ord. ”Jag är beredd att återvända till fängelset.”
Överraskad av pastorns oräddhet tvekade polismannen. Sedan, utan ett ord, vände han sig om och lämnade byggnaden.

Han kom aldrig tillbaka.

Brita Jern

• Beställ från SLEF-Media via webben ›