Guds-tio-bud-HA-2Författare: Hans Ahlskog
Pris: 3,50 €
Sidantal: 24
Bindning: Häftad
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-93-1336-5

Ny skrift om Guds tio bud.

Hans Ahlskog från Pedersöre har på Logos förlag gett en liten skrift på 24 sidor med titeln Guds tio bud. Författaren behandlar buden i tur och ordning och hänvisar flitigt till Bibeln och till Luthers katekeser. Han gör också konkreta tillämpningar och visar att buden är högst aktuella även idag. Guds tio bud är uttryck för Guds goda vilja med oss människor, men de avslöjar oss också som syndare och driver oss till Kristus. Boken kan rekommenderas för bibelstudiegrupper och konfirmandklasser.

Leif Erikson

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Liv-i-gemeskap-2Författare: Dietrich Bonhoeffer
Pris: 23,00 €
Sidantal: 142
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-492-2

Gemenskap utan illusioner
För att vara så kort hållen är Dietrich Bonhoeffers Liv i gemenskap en häpnadsväckande innehållsrik bok. Så har den också blivit en modern klassiker när det gäller kristen gemenskap och livet i församlingen. I fem komprimerade kapitel behandlar Bonhoeffer olika aspekter av ämnet.

Gemenskapen – en andlig verklighet
I den första kapitlet konstateras först och främst att det är en Guds nåd att få leva i gemenskap med andra troende. Bonhoeffer betonar ändå att kristen gemenskap innebär ”gemenskap genom Kristus och i Kristus”. Jag lever inte i gemenskap med andra kristna primärt, eller ens överhuvudtaget, för att det är så trevligt utan för att jag vet att mina syskon i tron är för evigt förenade med mig eftersom vi alla blivit räddade av Jesus. Med Bonhoeffers egna ord:

”Vad man själv möjlighen besitter av innerlighet och fromhet i sin egenskap av kristen kan inte grunda kristen gemenskap [...] Vår gemenskap bestämmes uteslutande av vad Kristus gjort med oss båda. [...] Vi är bröder blott genom Kristus, men just detta gör vår gemenskap fast, nu och i evighet.” (s.15)

Bonhoeffer menar att det är bättre ju förr önskedrömmar och illusioner om vad den kristna gemenskapen borde vara blir krossade. När vi lever tillsammans på grund av vad Jesus gjort för oss blir vi också beredda att ta emot Guds gåva – det gemensamma livet – med tacksamhet istället för krav. Vi behöver alla Kristus mera än vi behöver varandra, men vi kan visa något om honom för varandra.
Det framhålls också att kristen gemenskap är en andlig verklighet snarare än en psykisk och att den inte nödvändigtvis svarar på människohjärtats naturliga längtan efter själslig gemenskap. Tvärtom verkar ”själslig kärlek” närmast stå i motsats till den ”andliga kärlek” som inspireras av Guds ord.

Detta tycker jag verkar vara ett område där man lätt går vilse.

Delat vardagsliv
I de påföljande kapitlen beskriver Bonhoeffer hur livet kan te sig i en kristen gemenskap som delar också vardagslivet tillsammans. Vardagsfjärmade gemenskaper påtalar han nämligen som ”abnorma” konstruktioner. Det är i den ständigt återkommande dygnsrytmen, med sömn, arbete, måltider och vila som människan – också den troende – lever sitt liv.

Läsaren ges gods råd för hur man kan utforma den gemensamma andakten och bönen, men också den personliga tiden med Gud. Bland annat behandlas ”bibelmeditationen”, en andlig övning som uppenbarligen inte är så komplicerad som benämningen kunde antyda. Bonhoeffer skriver även insiktsfullt om bönen, både den gemensamma och den enskilda. Också i dessa avsnitt av boken finns verkliga guldkorn av kristen ”baskunskap” som jag önskar att alla troende skulle få ta del av.

Ordet och tjänsten
Bonhoeffer talar om den kristna gemenskapen som ”livet under Ordet” och syftar då både på Jesu herradöme och på bibelordets auktoriet. Det betonas att vi främst behöver ”lära känna Skriften för vår frälsnings skull” men också av andra orsaker:

”Hur skulle vi t.ex. någonsin kunna komma till visshet och tillförsikt i vårt handlande på det personliga och kyrkliga planet, om vi inte står på fast grund i Skriften? Det är inte vårt hjärta som visar vägen, utan Guds ord.” Här tror jag att vi har en hel del att lära.

I det gemensamma vardagslivet får de kristna goda chanser till tjänst, något som behandlas i ett skilt kapitel – även det mycket innehållsrikt. Den första tjänst Bonhoeffer nämner att vi kan göra varandra är att lyssna. Vidare tar han upp tjänsterna att hjälpa (rent praktiskt), bära varandras bördor (genom att låta bröderna vara sådana som de är istället för att inkräkta på deras frihet och försöka ”göra om dem”) och att tala Guds ord till varandra.

Bikten som resurs
I det sista kapitlet i boken, som handlar om bikt och nattvard spinner Bonhoeffer vidare på tanken att vi som syskon behöver hjälpa varandra med förlåtelsen. Jesus har gett alla kristna rätt att å Guds vägnar förlåta synder när en bror eller syster bekänner.

Även om ”syndernas förlåtelse är biktens enda mål och motiv”, enligt Bonhoeffer, innebär den samtidigt en öppning för gemenskapen eftersom den drar synden ut i ljuset. Det är plågsamt för den naturliga människan, som till varje pris vill dra sig undan och ”hålla masken” inför sin trossyskon.

Repetition
Personligen upplever jag att Liv i gemenskap har ett så angeläget innehåll att jag gärna vill läsa den snart igen. Boken handlar inte bara om den kristna gemenskapen utan om vad det innebär att vara en kristen och att leva ett liv som gör Gud glad.

Henrica Lillsjö

• Beställ från SLEF-Media via webben ›