Nar-Herren-ar-min-herde-cd-2– Dubbel-CD med 40 sånger

Artist: Evangeliska Ungas Ungdomskör
Format: Dubbel-CD
Pris: 18,00 € (fodralet är skadat)

Förlag: Luthersk Litteratur-Mission och SLEF-Media

Ett urval sånger från LP-inspelningar med Evangeliska Ungas Ungdomskör under åren 1973–1990.

CD 1
Det finns ett hjärta som för dig ömmar, Jag irrade länge, Jag står och ser på en sårmärkt hand, Från Frälsaren på korset stam, Kristus lever, När glädjens morgons grytt, I Jesu död och seger, Inte alla dagar är lika, Han är likadan i dag, Vår store Gud gör stora under, Jesus kommer, Hör ett fröjdefullt bud, När Herren är min herde, Uti din nåd, Du ömma Fadershjärta, Jag går nere i den mörka dalen, Blott en dag, Upp, min själ, att Herren lova, Salig för intet, Bliv kvar hos mig.

CD 2
Ungdom som går ut i världen, O du, Guds Lamm, Vad är ditt hopp för evigheten, Han är uppstånden, Höj jubel (Ps 100), Se, denne man, Om än bergen viker bort, Herrens nåd är var morgon ny, Vem klappar, Om jag ägde allt men icke Jesus, Vart går du, Davids Psalm 32, Han tar inte glansen av livet, Hos Gud är idel glädje, Hur underligt, Herre, är allt vad du gör, I bönens stilla timma, Jag är ej mer min egen, Amen, lovet och priset, Min framtidsdag är ljus och lång, O, hur saligt att få vandra.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›