Artist: Lina Forsblom, David Forsblom, Jonathan Stenlund & Mathias ForsblomModa-vila-behag
Format: CD
Pris: 15,00 €
Förlag: Musikfabrik Magnifik

"Möda, vila och behag. Är det då inte en blandning av dessa tre ingredienser som de flesta människor tilldelas under livsvandringen? Visst varierar fördelningen från person till person, men alla beståndsdelar finns nog alltid där. Så var det också för Lina Sandell, en av 1800-talets mest älskade svenskspråkiga författare. Kombinationen av kroppslig svaghet och en sällan skådad kreativ ådra mynnade ut i de texter som långt över hundra år efter Linas död fortfarande är högt älskade av många.

Med skivan Möda, vila & behag vill vi ge lyssnaren en glimt av det rika arvet efter Lina Sandell. Välkända klassiker varvas med mer okända sånger – glädjen över frälsningen i Jesus och det himmelska hopp som finns i honom löper som en röd tråd genom allt. Vi hoppas att skivan blir till glädje under vandringen genom livet – under tider av möda, vila och behag."

Sånger: Gör det lilla du kan / Kom nu, fattiga och rika / Låt mig inte friden mista / En liten stund med Jesus / Sjung, sjung Guds pris / Herrens nåd är var morgon ny / Jag är en gäst och främling / Blott en dag / Bred dina vida vingar

• Beställ från SLEF-Media via webben ›