Blicken-fast-pa-Jesus-2– Psalmer och sånger i arrangemang av Tor Linden

Artist: Dubbelkvartett
Format: CD

Pris: 15,00 €

Förlag: Tor Linden, SLEF-Media

Innehåller sångerna: Herre Gud, Ditt dyra namn till ära, Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, Sjung om blodet sjung om såren !, Överflödande av nåden, Jesus Jesus Han allena, Bara en stund har vi på oss, Jag vet en blomma, För Kristus fare allt sin kos, Tänk alla tullindrivare, Den store läkaren är här, Saliga visshet, Lagd på strå i ett stall, Stjärnhimmelen, Till härlighetens land, Livet är som havet, Det blåser i tiden en aftonvind, Jag vill sjunga en sång, Närmare Gud till Dig, I himmelen sjunger.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›