Ett-steg-narmare-himlen-2– Ett år av ensamhet

Författare: Hjördis Förars
Pris: 10,00 € (18,00 €
)
Sidantal: 144

Bindning: Inbunden

Förlag: Eget förlag

ISBN: 978-952-93-1279-8

En bok om avsked

Ser du ljuset ? Det lyser framför dig även om du går genom sorg !

Det är tankar som författaren vill förmedla i boken Ett steg närmare himlen. Efter att tidigt i livet ha fått uppleva vad avsked av närstående innebär, har livsperspektivet fördjupats. Från ett kaos av obesvarade frågor till upplevelser av mening och en förnimmelse av himlen, har sorgen blivit en blandning av saknad, missmod men också glädje, tacksamhet och hopp. Sorgen är ibland en fiende att kämpa emot.

Författaren har dokumenterat sitt sorgearbete under det dryga år som förflutit efter mannens död, genom att teckna ner sina tankar i diktens form. Många kommer säkert att känna igen sig i dikterna och samtidigt få möjlighet att se egna upplevelser ur ett nytt perspektiv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Hostplojning-2Författare: Matts Edvin Klemets
Nedsatt pris: 7,00 €
 (21,00 €)
Sidantal: 120

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-952-5578-07-0

Dikterna är jordnära och vardagliga. Även de som handlar om jordbrukarens triviala problem eller barns upplevelser har ett budskap.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›