EvangeliumGuds-kraft-2Artikelförfattare: Bengt Blom, Bengt Djupsjöbacka, Gun Erikson, Brita Jern, Åke Lillas, Ole Nordström, Majen Norrholm, Iris Sandberg, Birgitta Sarelin, Benita Stenlund, Bengt Strengell m.fl.
Nedsatt pris: 15,00 € (24,50 €)
Sidantal: 208
Bilaga: CD-skiva
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-61-4 

Missionslägret i Jeppo, även kallat ”Jeppolägret”, arrangerades för första gången i augusti 1956 och blev genast en årlig tradition. Lägret har med tiden kommit att samla stora skaror från när och fjärran inom Guds ords hörhåll och kring missionsarbetet inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Läs mer ...

Guldkorn-2– Fyra skrifter av Fredrik Gabriel Hedberg

Redaktör: Leif Erikson och Brita Jern
Nedsatt pris: 5,00 € (10,00 €)
Sidantal: 116
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-33-1

Denna skrift innehåller fyra texter av Fredrik Gabriel Hedberg. Uppriktig bekännelse (1844), Sändebrev om Kristus och församlingen (1850), Sändebrev (1869) och En kraftig bön ger läsaren en inblick i Hedbergs liv och trosuppfattning.

Läs en kort recension!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Pa-Blodsnadens-grund-2– Om Adi Sjöblom och hennes författarskap

Författare: Ingvar Dahlbacka
Specialpris: 5,00 €

Sidantal: 306

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-76-2

Adi Sjöblom (1898–1968) eller Ida Lovisa Sjöblom som hon egentligen hette är mera känd under signaturen A.S-m. I drygt fyra decennier publicerade hon dikter, berättelser och artiklar i Evangeliföreningens olika publikationer. Adi Sjöblom var född i Åbo och här levde hon större delen av sitt liv. Hon bodde tillsammans med sin mor i en liten stuga på Beckholmen, alldeles i närheten av havet. Under de sista åren av sitt liv var hon bosatt i Terjärv i Österbotten. En svår sjukdom i tonåren gjorde att hon blev helt döv på båda öronen. Detta kom i hög grad att prägla såväl hennes liv som hennes författarskap.

Adi Sjöblom hade sitt andliga hem inom den evangeliska rörelsen. Fruntimmers Bibelföreningen i Åbo och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland stod henne mycket nära. Den evangeliska rörelsen utgör därför den bakgrund mot vilken Adi Sjöblom och hennes författarskap granskas i denna undersökning.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Trons-rattfardighet-2– Studier kring F.G.Hedbergs liv och teologi

Redakton: Ingvar Dahlbacka, Anders Dahlbäck, Leif Erikson
Specialpris: 3,00 €

Sidantal: 187

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-54-1

Uttrycket ”trons rättfärdighet”, som är titeln på denna bok över Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893), beskriver på ett kort och koncist sätt det som var kärnan i Hedbergs teologi och förkunnelse, nämligen människans rättfärdiggörelse genom tron på Kristi fullbordade gärning.

Fredrik Gabriel Hedberg var vid sin död 82 år och hade de sista tre decennierna av sitt liv varit kyrkoherde i Kimito.

Den 30 juli 1843 installerades Hedberg som sockneadjunkt i Pöytis. Den dagen har i regel betecknats som den evangeliska rörelsens födelsestund. Det var nämligen då som Hedberg för första gången offentligen framlade sin nyvunna evangeliska trossyn.

I denna skrift medverkar nio författare, som ur olika synvinklar har undersökt Hedbergs livsgärning och teologi. På ett ingående sätt skildras Hedbergs brytning med pietismen hans syn på dopet och rättfärdiggörelsen, hans ställningsstagande i olika aktuella frågor samt hans roll i samband med bildandet av Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›