Trons-rattfardighet-2– Studier kring F.G.Hedbergs liv och teologi

Redakton: Ingvar Dahlbacka, Anders Dahlbäck, Leif Erikson
Specialpris: 3,00 €

Sidantal: 187

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-54-1

Uttrycket ”trons rättfärdighet”, som är titeln på denna bok över Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893), beskriver på ett kort och koncist sätt det som var kärnan i Hedbergs teologi och förkunnelse, nämligen människans rättfärdiggörelse genom tron på Kristi fullbordade gärning.

Fredrik Gabriel Hedberg var vid sin död 82 år och hade de sista tre decennierna av sitt liv varit kyrkoherde i Kimito.

Den 30 juli 1843 installerades Hedberg som sockneadjunkt i Pöytis. Den dagen har i regel betecknats som den evangeliska rörelsens födelsestund. Det var nämligen då som Hedberg för första gången offentligen framlade sin nyvunna evangeliska trossyn.

I denna skrift medverkar nio författare, som ur olika synvinklar har undersökt Hedbergs livsgärning och teologi. På ett ingående sätt skildras Hedbergs brytning med pietismen hans syn på dopet och rättfärdiggörelsen, hans ställningsstagande i olika aktuella frågor samt hans roll i samband med bildandet av Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›