Gratulationsadress-2Pris: 4,00 €
Storlek: 150 x 214 mm

Gratulationsadress med sex olika motiv. Säljs till förmån för Evangeliföreningens missionsarbete.

Bibelverser:
•Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det.
•Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning.•Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.
•I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›