Allt-det-goda-vi-har-i-kristus-2– Andaktsbok för 365 dagar

Författare: Carl-Erik Sahlber
Pris: 28,00 €


Sidantal: 384

Bindning: Inbunden

Förlag: Semnos Förlag

ISBN: 978-91-89290-04-4 

Denna inspirerande andaktsbok för 365 dagar innehåller över 100 helt nyskrivna och omarbetade andakter, jämfört med den tidigare utgåvan i fyra årstidsdelar. Varje dags läsning innehåller ett bibelord, en betraktelse och en uppmuntrande tanke.

Med bilder i fyrfärg och med ett smidigt läsband som bokmärke blir boken en god följeslagare under hela året.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det-anstotliga-evangeliet-2– Om den kontroversiella kärnan i kristen tro

Författare: Mats Selander
Pris: 22,00 €
Sidantal: 164
Bindning: Inbunden
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-45-7

Jesus var full av underbar nåd och svårsmält sanning. Därför blev han både älskad och hatad av sin samtid. Jesus förkunnade om Guds förvandlande kärlek men levandegjorde också syndens allvar, omvändelsens nödvändighet och domens framtida verklighet. För Jesus hörde allt detta samman i en odelad helhet. Han spelade aldrig ut evangeliets nåd mot evangeliets sanning.

Det anstötliga evangeliet vill hjälpa dig som är – eller vill vara – en Jesu lärjunge att både förstå och kunna förmedla hela evangeliet, med fokus på de delar som vi ofta finner kontroversiella och svårsmälta. Boken tar bland annat upp Bibelns undervisning om synd, omvändelse och dom. Några av de frågor som behandlas är

– Har vi några rättigheter inför Gud?
– Hur är helvetet förenligt med att Gud älskar människor villkorslöst?
– Varför är omvändelse nödvändig för frälsning?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Det goda i livetFörfattare: Robin Lee Hatcher
Pris: 22,50 €


Sidantal: 326
Bindning: Mjukband

Förlag: Semnos Förlag

ISBN: 978-91-89290-29-7

Holly Stanford gör det bästa hon kan för att hålla restaurangen hon ärvde av sin morbror flytande. Men efter att hennes fästman lämnat både henne och företaget, ångrar Holly bittert att hon tvingades ge upp sin dröm om att baka bröllopstårtor. Några felaktiga ekonomiska beslut kan nu kosta henne allt, också hennes hopp för framtiden. Hur ska bakningen åter få en plats i Hollys liv?

Jed Henning och hans lillebror Chris har lyckats bra i familjeföretaget, trots broderns stökiga livsstil. När fadern, och tillika styrelsemedlem, tillfälligt stänger ned firman tills de båda bröderna arbetat igenom sina djupa konflikter, tvingas Jed motvilligt söka upp brodern i Boise, Idaho. 

Jed måste börja en mödosam väg mot försoning med sin bror, den förlorade sonen. Hans enda verktyg är några blekta familjefoton, en hög gamla brev och en sliten bibel som tillhört hans gammelfarfar, Andrew Henning. Anteckningarna i bibeln visar på en levande och attraktiv gudstro, som burit genom generationer. Är detta vägen till att finna lyckan, förnöjsamheten och det goda i livet som också han längtar efter? Och ska den unga kvinnan, som en dag knackar på Jeds dörr, kunna vara nyckeln till att nå fram till Chris.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Dodsdomd-2– den osannolika berättelsen om en bondkvinnas nio år i en dödscell

Författare: Asia Bibi
Pris: 25,00 €

Sidantal: 186
Bindning: Inbunden

Förlag: Libris Förlag

ISBN: 978-91-7387-873-9

Jag skulle dödas på grund av ett glas vatten.

Efter att ha druckit vatten från samma glas som en muslimsk kvinna blev den kristna bondkvinnan från en liten by i Pakistan Asia Bibi dömd till hängning av Pakistans Islamska republik. Anklagelsen var hädelse.

Fallet med Bibi mobiliserade internationell support över hela världen, inklusive politiker, journalister, en rad hjälporganisationer och andra sympatisörer som kämpade för hennes frihet. Efter nio år i en dödscell blir denna enkla kvinna frikänd från fängelset i januari 2019.

I den här boken berättar Asia Bibi om den långa vägen till frihet. Bibi är nu återförenad med sin familj i väst men hon kommer aldrig att kunna återvända till sitt hemland.

Jag kunde aldrig tänka mig att jag vid min ålder skulle bli den internationella symbolen för kampen mot religiös extremism!

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fallet-Jesus-for-unga-2Författare: Lee Strobel
Pris: 21,00 €
Sidantal: 144
Bindning: Inbunden
Förlag: Pärlan Förlag
ISBN: 
978-91-87411-98-4

Svar på frågor om Jesus som vuxna också brottas med.

Du möter dem som har svårt att tro på Jesus varje dag. De ställer frågor som dessa: Föddes Jesus verkligen i ett stall? Sa hans vänner verkligen sanningen? Uppstod han verkligen till liv igen?

Det här är en bok, skriven på ett lättillgängligt språk, som ger dig svar på dessa frågor och fler. Fullpackad med väl underbyggd forskning, tillförlitliga fakta och ögonöppnande utredningar kring några av de största frågor du kan ha, blir Jesus levande genom att vi undersöker Jesus av Nasarets existens, mirakel, tjänst och uppståndelse.

Fallet Jesus för unga bygger på Lee Strobels tidigare succé Fallet Jesus.

Fallet Jesus för unga är en viktig bok för alla barn som behöver en fast och stadig grund att stå på i sin tro när stormarna kommer – som vi alla vet att de gör. Därför är vi väldigt glada att få presentera den här boken som kan ge just detta. Här får barnet, tillsammans med föräldern, möjlighet att både få ställa alla de frågor som kommer i livet kring tron på Jesus, men också få svar på dem, vilket är en ovärderlig skatt att ta med sig i livet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Finns-Gud-II-2– Om det moraliska argumentet för Guds existens

Författare: Mats Selander
Pris: 23,50 €
Sidantal: 196
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-43-3

Finns Gud? Om det moraliska argumentet för Guds existens ingår i Apologias serie om gudsargument. Moralen är något som ofta tränger sig på oss vare sig vi vill eller inte. Den tycks grunda sig varken på individuella känslor eller gemensamma överenskommelser. Hur förklarar man detta? Boken tar upp ett antal argument för och emot tanken på Gud som den yttersta grunden för moralen.

Den första frågan som avhandlas i boken är ”Vad är moral?” Kan moralen grundas till exempel på egenintresset, samhället eller biologin? I den mån vi tillskriver moralen en objektiv giltighet borde detta kunna förklaras. Flera argument för att Gud utgör moralens nödvändiga förankring presenteras. Invändningar bemöts, både mer vardagliga och mer akademiska. För den som finner vetenskapliga och rent filosofiska argument för Guds existens lite väl abstrakta kan det moraliska argumentet vara särskilt tilltalande.

Själva bokserien syftar till att presentera aktuella argument för Guds existens, formulerade på ett sätt som alla intresserade – men inte nödvändigtvis filosofiskt eller vetenskapligt skolade – kan ta del av. Böckerna förklarar argumenten på en grundläggande nivå men bemöter efter hand även mer avancerade invändningar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Finns-Gud-III-2– Om livets absurditet utan Gud

Författare: Mats Selander
Pris: 20,00 €
Sidantal: 124
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-49-5

Finns Gud? Om livets absurditet utan Gud ingår i Apologias serie om gudsargument. Människan är en meningssökande, frihetsälskande, moraliskt medveten och rationell varelse. Men passar människan in i en naturalistiskt beskriven värld där allt till sist är fysik? Eller är det bara en religiös eller teistisk världsbild som kan göra rättvisa åt det typiskt mänskliga hos människan?

Denna bok argumenterar för att en teistisk (gudstroende) livsåskådning har något som en naturalistisk livsåskådning saknar, nämligen just de resurser som behövs för att bejaka det som gör människan unik. Bokens tes är att gudstro rimmar med djupt liggande drag hos människan själv och därför bör betraktas som en övertygelse av samma slag som vår tro på mening, frihet, moral och rationalitet. Att tro på Gud hör ihop med att tro på sådant som vi måste tro på för att bevara vår mänsklighet.

Själva bokserien syftar till att presentera aktuella argument för Guds existens, formulerade på ett sätt som alla intresserade – men inte nödvändigtvis filosofiskt eller vetenskapligt skolade – kan ta del av. Böckerna förklarar argumenten på en grundläggande nivå men bemöter efter hand även mer avancerade invändningar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fran-norr-till-soder-2Författare: Carl-Erik Sahlberg
Pris: 25,00 €

Sidantal: 212
Bindning: Inbunden
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-89290-48-8

I november 2021 lämnade Carl-Erik Sahlberg detta livet, men han hade precis skrivit klart manuset till boken om sitt liv ... 

En av vår tids mest omtyckta och folkkära kristna personligheter berättar öppet om sitt liv tillsammans med ”överraskningarnas Gud”. Det blir en personligt skildrad livsresa från norr till söder – där en ganska blyg jämtlandspojke går från att vara en av Sveriges yngsta präster till att senare i livet skriva sina innehållsrika memoarer vid foten av berget Kilimanjaro i Tanzania.

Carl-Erik Sahlberg skriver om oväntade bönesvar och välsignelser. Om biskopsval, det framgångsrika diakonala arbetet i St:a Clara i Stockholm, tv gudstjänster och kungliga utmärkelser. Och om arbetet bland föräldralösa barn tillsammans med hustrun Overa. Men han berättar också om svårigheterna. Om kampen för kyrkans överlevnad. Om sorgerna. Och om den personliga livskrisen – kraschen – som få visste om, men som nästan kom att krossa honom. Om malarian och cancerbeskedet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fralsningens-ord-2– Bibel och evangelium i John Stotts teologi

Författare: Per-Axel Sverker
Pris: 26,00 €
Sidantal: 474
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-930-9

Den evangelikale teologen John Stott har betraktats som en av 1900-talets kyrkofäder. Hans teologi har format miljontals människors tro och liv. Genom sin fokusering på Bibelns och korsets centrala ställning har han vitaliserat den världsvida evangelikala rörelsen. Bibelsynen och frälsningsläran är därför huvudfrågorna i den här boken. Här beskrivs också hur Stott presenterade teologin i den moderna kontexten. Stott var angelägen om en helhetssyn på kristen tro med intresse för både Bibeln och världen. I ett slutkapitel görs en jämförelse med postmodernt och pentekostalt tänkande.

John Stott arbetade först som präst i London men senare som föreläsare i över hundra länder. Han var en drivande kraft bakom en mängd organisationer, bland annat Lausannerörelsen. Hans inflytande byggde på böcker i miljonupplagor men också på en personlig karaktär i enkelhet och ödmjukhet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Skapelse-och-evolution-2Författare: Göran Schmidt, Krister Renard, Sebastian Ibstedt, Lars Gunther
Redaktör: Mats Selander
Pris: 26,00 €
Sidantal: 240
Bindning: Mjukband
Förlag: Apologia Förlag
ISBN: 978-91-86415-47-1

Hur förhåller isg evolutionsteorin till den bibliska urhistorien? Bör skapelseberättelsen tolkas bokstavligt eller mer bildligt? Vilka delar av evolutionsteorin är förenlig med Bibeln? På dessa frågor svarar bibeltroende kristna olika. I den här boken låter vi fyra kristna profiler som tar både Bibeln och vetenskapen på allvar mötas i en diskussion kring dessa frågor.

I boken presenterar författarna sitt eget perspektiv, kritiserar de andras och bemöter därefter kritiken. Det är en alla-möter-alla-diskussion som dels ger läsaren en god överblick över denna mångfacetterade och bitvis snåriga diskussion och dels ger många detaljer och specifika argument för respektive ståndpunkt.

Författarna har två gemensamma utgångspunkter. Den första är att Bibeln är Guds ord och därmed en legitim kunskapskälla som bör tas på fullaste allvar i vår förståelse av ursprungsfrågorna. Den andra är att vetenskapen är en viktig och allmänt tillförlitlig kunskapskälla. Men de skiljer sig åt hur de tolkar och löser de spänningar och möjliga konflikter som alltsedan Darwins tid anses finnas mellan Bibelns urhistoria och evolutionsteorin.

Göran Schmidt är civilingenjör och ordförande för föreningen Genesis.
Krister Renard är fysiker och en känd debattör i frågor som rör vetenskap och tro.
Sebastian Ibstedt är molekylärbiolog och läkare.
Lars Gunther är teolog, pastor och bloggare bland annat med inriktning på frågor om vetenskap och kristen tro.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›