Magneter-2Pris: 3,00 €
Storlek: 60 x 60 mm
Förlag: Bornelings Förlag

Motiv:
• Barn – Om Gud bär hela världen i sina händer då bär han också dig
• Barn – Unik & värdefull
Be Still and Know that I am God
• Flicka – Varje ny dag är en gåva från Gud
• Fotspår i sanden
• Hjärta – Allt vad ni vill att andra ska göra för er det ska ni också göra för dem
• Hjärta – Framför allt ska du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet
Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det
• Skyddsängeln
• Uggla – Du är värdefull
• Uggla – Tack för att du är så underbart skapad
• Vattendroppe – Du får vila i Guds kärlek
• Änglar
• Ängel – Änglar finns och du är en av dem

• Beställ från SLEF-Media via webben ›