Salamu-2014-02-3Missionsbladet Salamu informerar om SLEF:s Kenyamission. Salamu sänds gratis till alla intresserade (ett exemplar/hushåll).

• Beställ Missionsbladet Salamu gratis! ›

• Se arkiverade nummer av Salamu! ›

• Läs Missionsbladet Salamus ledare! ›