Här finns material med anknytning till frågan om huruvida Jesus är unik eller inte.

• Jesus är i sanning enda vägen ›