Här finns material med anknytning till den viktiga frågan om Gud och lidandet.

• Hur kan Gud tillåta lidande? ›

• Troheten kan medföra lidande ›